Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puuvilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Puuvilla

Puuvillan tuotantotukia on muutettu perusteellisesti siirtymällä osittain (65 %) siementenpoistajille maksettavasta yhteisön tuesta maatilan tulotukijärjestelmään. Tuista 35 % on säilytetty hehtaaritukena tuotannon suojelemiseksi tietyillä alueilla. Uutta järjestelmää sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2006. Puuvilla ei kuulu mihinkään yhteiseen markkinajärjestelyyn.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja sen mukauttamisesta Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

TIIVISTELMÄ

Tuen irrottaminen tuotannosta

Puuvillan tuotantotukia on muutettu perusteellisesti siirtymällä osittain maatilan tulotukijärjestelmään. Siirtyminen on osittaista, koska 35 % tuista on säilytetty hehtaaritukina (suorina tukina) ja loput 65 % maksetaan tulotukena.

Uuteen järjestelmään siirtyminen on ollut osittaista tiettyjen tuotantoalueiden suojelemiseksi, koska niitä olisi uhannut katoamisvaara, jos uutta tukijärjestelmää olisi alettu soveltaa kokonaisuudessaan.

Puuvilla-alalla tukia ei myönnetty suoraan tuottajille vaan epäsuorasti siementenpoistajille. Käytettävissä olevaksi hehtaaritueksi on vahvistettu 35 % kunkin jäsenvaltion tuottajien epäsuorasti saamien tukien kansallisesta osuudesta.

Suorat tuet

Kuten muidenkin tuottajille tarkoitettujen suorien tukien osalta, viljelijöiden on täytettävä tietyt edellytykset, jotka koskevat ympäristönsuojeluvaatimuksia, tuen mukauttamista ja kurinalaista varainhoitoa.

Kansallinen perusala

Enimmäisala (yhteensä)440 000 ha

Kreikka

Espanja

Portugali

Kansallinen perusala

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Tukikelpoista hehtaaria kohden maksettava tuki euroina

300 000 ha - 594 / ha70 000 ha - 342,85 / ha

1 039 / ha

556 / ha

Lisätuki: rakenneuudistus

Alan uudistukseen ja sopeuttamiseen tarvitaan tukea 22 miljoonaa euroa. Menot sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon.

Tämä tuotantoalueiden rakenneuudistusohjelmiin tarkoitettu tuki rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta osana maaseudun kehittämispolitiikkaa.

Taustaa

Puuvillaa, tupakkaa (es de en fr), humalaa sekä oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevien maataloustukien uudistamisesta neuvoteltiin samanaikaisesti ja ne sisällytettiin samaan asetukseen (ns. Välimeren paketti).

Kaikki mainitut tuotteet sisällytettiin toisessa vaiheessa (huhtikuussa 2004) yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suureen, kesäkuussa 2003 toteutettuun uudistukseen, jossa hyväksyttiin siirtyminen suorien tukien järjestelmästä (jossa tuet maksetaan hehtaari-, yksikkömäärä- tai eläinyksikkökohtaisesti) maatilan tulotukijärjestelmään.

Eräät puuvillan, tupakan ja oliiviöljyn tuotantoalueista ovat jääneet kehityksessä jälkeen. Uudistuksen avulla tuotanto pyritään pitämään näillä alueilla asettamalla ensisijalle viljelijöiden tulot tuotteisiin sidotun tuen asemesta. Tässä tilanteessa tupakalle ja puuvillalle myönnetään tuotantoon sidottua tukea tavoitteena uuteen järjestelmään sopeuttaminen. Humalalle voidaan myöntää tuotantoon sidottua tukea erityisten markkinatilanteiden tai alueellisen tason rakenteellisten tilanteiden huomioon ottamiseksi.

Kyseessä oleva Välimeren tuotteita koskeva uudistus perustuu komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamaan tiedonantoon Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen YMP:n uudistuksella - Tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja sokerialat (es de en fr).

Nykyiset puuvillaa koskevat tuet kumotaan 1. päivästä tammikuuta 2006.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 864/2004

1.5.2004

-

EUVL L 161, 30.4.2004

See also

Lisätietoja saa puuvillan tukia koskevasta lainsäädännöstä.

Viimeisin päivitys 05.02.2008

Top