Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuivattu rehu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuivattu rehu

Kuivatun rehun yhteisen markkinajärjestelyn tarkoituksena on vakauttaa hintoja, sillä siinä vahvistetaan tukijärjestelmä sekä kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan menettelyt. Sitä sovelletaan 31. maaliskuuta 2008 saakka.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. huhtikuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Soveltamisala

Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat keinotekoisesti lämpökuivatusta sini- eli rehumailasesta (alfalfa) valmistetut jauhot, pelletit ja muut tarjontamuodot, keinotekoisesti lämpökuivattu esparsetti, apila, lupiini, virna ja muut niiden kaltaiset rehuaineet, aurinkokuivatut ja jauhetut sinimailanen, esparsetti, apila ja eräät palkokasvit, sini- eli rehumailasmehusta ja vihermehusta saatavat valkuaisainetiivisteet sekä niistä saadut dehydratoidut tuotteet.

Markkinointivuosi alkaa kunkin vuoden 1. huhtikuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31. maaliskuuta.

Tukijärjestelmä

Tuen määrä on 33 euroa tonnilta. Tukea myönnetään jalostusyrityksistä lähteville tuotteille, jos niiden kosteuspitoisuus on 11–14 prosenttia ja raakavalkuaispitoisuus on vähintään 15 prosenttia tai 45 prosenttia kuiva-aineesta.

Markkinointivuosikohtainen taattu enimmäismäärä on 4 960 723 tonnia dehydratoituja tai aurinkokuivattuja rehuja. Kun yhteisössä tuotetun kuivatun rehun määrä ylittää jonakin markkinointivuonna taatun enimmäismäärän, tuen määrää pienennetään niissä jäsenvaltioissa, joiden tuotanto ylittää kansallisen taatun enimmäismäärän. Näin pysytään talousarvion sallimissa rajoissa.

Tukea hakeneet jalostusyritykset, joiden oikeus tukiennakkoon on vahvistettu, voivat tarvittaessa saada tukiennakkoa 19,80 euroa tonnilta tai 26,40 euroa tonnilta, jos jalostaja on asettanut 6,60 euron vakuuden tonnilta. Ennakko voidaan maksaa ennen tukioikeuden toteamista, jos jalostaja asettaa vakuuden, jonka arvo on tuen määrä 10 prosentilla korotettuna.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin valvoakseen, että jalostusyritykset noudattavat yhteisön määräyksiä kuivarehualalla.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava joka vuosi 31. maaliskuuta mennessä komissiolle ne rehumäärät, joille on myönnetty tukea edellisen markkinointivuoden aikana.

Kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa

Kuivarehualan tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin tuontitulleja.

Vaikutukseltaan tulleja vastaavat maksut sekä tuontia koskevien määrällisten rajoitusten tai vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on kielletty Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa.

Suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos yhteisön markkinat ovat vaarassa häiriytyä tuonnin tai viennin vuoksi.

Muut säännökset

Jollei asetuksessa toisin säädetä, kuivarehualalla sovelletaan valtiontukiin liittyviä perustamissopimuksen sääntöjä.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi asetuksen täytäntöön panemiseksi toteuttamansa toimenpiteet.

Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa viljan hallintokomitea (FR)

Komissio esittää neuvostolle 30. syyskuuta 2008 mennessä arviointitutkimuksen pohjalta alaa koskevan kertomuksen, erityisesti siltä osin kuin on kyse palkokasvien ja muun tuoreen rehun alojen kehityksestä, kuivatun rehun tuotannosta ja fossiilisten polttoaineiden osalta saavutetuista säästöistä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1786/2003

28.10.2003

-

EUVL L 270, 21.10.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 583/2004

1.5.2004

-

EUVL L 91, 30.3.2004

Asetus (EY) N:o 456/2006

28.3.2006

-

EUVL L 82, 21.3.2006

Asetukseen (EY) N:o 1786/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 382/2005, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 61, 8.3.2005). Asetuksessa määritellään tukikelpoisuusedellytykset, jalostusyritysten ja ostajien velvollisuudet ja tarkastusten tekemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä vahvistetaan sopimuksia, toimitusilmoituksia, tukihakemuksia ja tuen maksamista koskevat menettelyt.

Ks. konsolidoitu toisinto (pdf).

Viimeisin päivitys 07.03.2008

Top