Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatalouden kirjanpidon tietoverkko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maatalouden kirjanpidon tietoverkko

Maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon kerätään maatilojen taloutta koskevat tiedot. Tässä asetuksessa säädetään verkon luomisesta ja kuvataan sen toimintaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 79/65, annettu 15. kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1965 perustetun maatalouden kirjanpidon tietoverkon tavoitteena on antaa komissiolle kaikki tarvittavat tiedot maatalouden valvontaa varten Euroopan unionissa (EU). Tästä syystä verkon tehtävänä on kerätä enintään 105 000 tilasta koostuvasta otannasta peräisin olevat tiedot ja analysoida niitä.

Kukin jäsenvaltio nimeää kaksi tutkimukseen osallistuvaa elintä, jotka ovat:

  • yhdyselin, joka kerää ja toimittaa tiedot
  • kansallinen komitea, joka vastaa kirjanpitotilojen valinnasta. Jos jokin jäsenvaltio koostuu useista piireistä, käyttää elin hyväkseen alueellisia komiteoita.

Kirjanpitotoimistot täyttävät kaikista vastuullaan olevista kirjanpitotiloista erillisen ilmoituksen. Ilmoitukset sisältävät olennaiset tuotannontekijät ja muut tilan tulojen arvioimiseksi tarvittavat seikat.

Komission apuna toimii myös maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevä yhteisön komitea.

Muut säännökset

5. On kiellettyä käyttää yksittäisiä kirjanpitotietoja tai muita tämän asetuksen nojalla saatuja yksittäisiä tietoja verotuksellisiin tarkoituksiin taikka ilmaista tai käyttää kyseisiä tietoja muihin kuin asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus N:o 79/65/ETY

13.7.1965

-

EYVL L 109, 23.6.1965

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Asetus (EY) N:o 636/2007 [EUVL L 146, 8.6.2007] Romania katsotaan yhdeksi piiriksi vuoteen 2010 asti.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 2835/72

1.1.1973

-

EYVL L 298, 31.12.1972

Asetus (ETY) N:o 2910/73

30.10.1973

-

EYVL L 299, 27.10.1973

Asetus (ETY) N:o 2143/81

1.8.1981

-

EYVL L 210, 30.7.1981

Asetus (ETY) N:o 3644/85

1.1.1986

-

EYVL L 348, 24.12.1985

Asetus (ETY) N:o 3768/85

1.1.1986

-

EYVL L 362, 31.12.1985

Asetus (ETY) N:o 3577/90

1.1.1991

-

EYVL L 353, 17.12.1990

Asetus (EY) N:o 2801/95

13.10.1995

-

EYVL L 291, 6.12.1995

Asetus (EY) N:o 1256/97

9.7.1997

-

EYVL L 174, 2.7.1997

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Asetus (EY) N:o 2059/2003

2.12.2003

-

EUVL L 308, 25.11.2003

Asetus (EY) N:o 660/2004

16.4.2004

-

EUVL L 104, 8.4.2004

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Päätös 85/377/ETY yhteisön maatilatypologian perustamisesta [EYVL L 220, 17.8.1985]. Konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (ETY) N:o 1915/83 [EYVL L 190, 14.7.1983].

Tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi.

Konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (ETY) N:o 1859/82 [EYVL L 205, 13.7.1982].

Kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten.

Konsolidoitu toisinto (pdf).

Asetus (ETY) N:o 2237/77 [EYVL L 263, 17.10.1977].

Maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta.

Konsolidoitu toisinto (pdf).

See also

Lisätietoja saa maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) (DE) (EN) (FR) sivuilta.

Viimeisin päivitys 05.04.2008

Top