Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen lainsäädäntötunnus (European Legislation Identifier, ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen lainsäädäntötunnus (European Legislation Identifier, ELI)

EU-maissa ja niiden eri alueilla samoin kuin EU:ssakin on hyvin monenlaista oikeudellista tietoa. Siksi kansalaisten olisi voitava saada helposti ja tehokkaasti tietoa sekä kansallisesta että EU:n lainsäädännöstä. Eurooppalaisen lainsäädäntötunnuksen (ELI) avulla kyseisiin tietoihin pääsee tutustumaan helposti ja nopeasti, mikä auttaa kehittämään yhteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

TIIVISTELMÄ

Neuvoston päätelmien mukaan on luotava eurooppalainen lainsäädäntötunnus (ELI), jonka avulla EU:n ja EU-maiden kansallisesta lainsäädännöstä on mahdollista saada helposti tietoa.

Mihin eurooppalaista lainsäädäntötunnusta (ELI) käytetään?

EU:n laajuinen lainsäädäntötietojen vaihto on kehittynyt huomattavasti. Useimmiten nämä tiedot saadaan alueellisilta ja kansallisilta viranomaisilta sekä EU:n elimiltä. Tietojenvaihtoa haittaavat kuitenkin EU-maiden ja EU:n oikeusjärjestelmien väliset erot.

ELI tarjoaa yhdenmukaisen ja vakiintuneen tavan viitata EU:n ja EU-maiden säädöksiin ja auttaa kehittämään nopeamman ja tehokkaamman tiedonhaku- ja tietojenvaihtojärjestelmän, jota sekä kansalaisten että erityiskäyttäjien, kuten lainsäätäjien, tuomareiden ja oikeusalan ammattilaisten, on helppo käyttää.

Miten ELI toimii?

ELI perustuu siihen, että EU:n ja EU-maiden lainsäädäntöön viitattaessa käytetään ensinnäkin yksilöllisiä tunnuksia (URI, Uniform Resource Identifier) ja toiseksi jäsenneltyä metadataa. Se perustuu myös kyseisten tietojen vaihtamista varten luotuun erityiskieleen, joka mahdollistaa semanttisen verkon etujen täysimääräisen hyödyntämisen.

EU-maat voivat kuitenkin jatkaa lainsäädännöllisten tietojen hallinnointia haluamallaan tavalla.

Miten EU-maat voivat ottaa ELIn käyttöön?

ELIn käyttöönotto on vapaaehtoista. EU-maat ja EU voivat halutessaan päättää tunnuksen asteittaisesta käyttöönotosta, ja ensimmäiset tunnukset on jo otettu käyttöön joissakin EU-maissa ja EU:ssa. Tätä varten niiden on

  • sovellettava ELIä niihin EU:n ja EU-maiden säädöksiin, jotka on julkaistu niiden virallisissa lehdissä tai niiden käyttämissä oikeudellisissa tietokannoissa ja tietojärjestelmissä
  • sisällytettävä säädöksiin yksilöllinen tunnus ja osa metadatasta, joka voi sisältää muun muassa säädöksen tyypin ja aiheen, alueellisen soveltamisalan ja asiakirjan päiväyksen
  • nimettävä ELI-koordinaattori
  • jaettava ja levitettävä tietoa ELIstä
  • tarkasteltava vuosittain edistymistä ELIn sekä EU:n ja EU-maiden lainsäädäntöä koskevan metadatan käyttöönotossa.

TAUSTAA

Eurooppalainen lainsäädäntötunnus

ASIAKIRJA

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen lainsäädäntötunnuksen (European Legislation Identifier (ELI) käyttöönotosta (EUVL C 325, 26.10.2012, s. 3–11)

Viimeisin päivitys: 14.12.2015

Top