Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeudenkäyntiä edeltävä valvonta – vastavuoroinen tunnustaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oikeudenkäyntiä edeltävä valvonta – vastavuoroinen tunnustaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Päätös 2009/829/YOS – oikeudenkäyntiä edeltävät valvontatoimet (vaihtoehtona tutkintavankeudelle)

TIIVISTELMÄ

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä annetaan toisessa EU-maassa oikeudenkäyntiä odottaville EU:n kansalaisille lupa palata kotiin oikeudenkäynnin alkamiseen asti.

Heidän kotimaansa valvoo heitä käyttäen ilman vapaudenmenetystä (vankilan ulkopuolella) toteutettavia toimia. Heitä voidaan esimerkiksi pyytää ilmoittautumaan poliisiasemalla päivittäin.

Näin vältetään pitkät tutkintavankeudet ulkomailla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jos epäilty hyväksyy kotiin palaamisen, oikeudenkäynnin järjestävä maa päättää valvontatoimista*.

Oikeudenkäyntimaa lähettää päätöksensä ja todistuksen epäillyn kotimaahan.

Kotimaan on tunnustettava päätös 20 työpäivän kuluessa.

Joissain tapauksissa maat eivät tunnusta päätöstä, jos

rikkomus ei ole rikos kansallisen lainsäädännön mukaan,

tunnustamatta jättämiselle on perusteet (esim. liitteenä oleva todistus on puutteellinen).

Joidenkin rikosten osalta maiden on tunnustettava päätökset. Näihin kuuluvat

terrorismi,

ihmiskauppa,

rikollisjärjestöön kuuluminen.

Jos epäilty ei saavu oikeudenkäyntiin, kotimaa voi luovuttaa hänet. Tämä tarkoittaa pakottamista palaamaan eurooppalaista pidätysmääräystä hyödyntäen.

Vuodesta 2014 alkaen myös Yhdistynyt kuningaskunta on mukana järjestelmässä.

MILLOIN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

1. joulukuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Oikeudenkäyntiä edeltävien toimien vastavuoroinen tunnustaminen

KESKEISET TERMIT

* Valvontatoimilla voidaan vaatia henkilöä

pysyttelemään tietyssä paikassa,

olemaan poistumatta maasta,

olemaan ajamatta autoa,

ilmoittamaan viranomaisille muutostaan,

ilmoittautumaan määrättyinä ajankohtina määrätylle viranomaiselle (esim. poliisi),

olemaan vierailematta/oleskelematta tietyissä paikoissa,

olemaan ottamatta yhteyttä tiettyihin ihmisiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2009/829/YOS

1.12.2009

1.12.2012

EUVL L 294, 11.11.2009, s. 20-40

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sellaisten rikostuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä toimenpide, valvontatoimenpide ja vaihtoehtoisia seuraamuksia taikka valvontatoimia vaihtoehtona tutkintavankeudelle, tehtyjen puitepäätösten 2008/909/YOS, 2008/947/YOS ja 2009/829/YOS täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2014) 57 final, 5.2.2014)

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6-9)

Viimeisin päivitys: 28.09.2015

Top