Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suoja kasvien haitallisia organismeja vastaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suoja kasvien haitallisia organismeja vastaan

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY EU:n kasvien suojelutoimenpiteistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään suojelemaan kasveja haitallisilta organismeilta* (tuhoojilta ja taudeilta) sekä estämällä niiden tuonti EU:hun että rajoittamalla EU:hun tuotujen organismien leviämistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kunkin EU-maan on asetettava viranomainen, joka on vastuussa kasvinsuojelusta ja voi estää haitallisina pidettyjen organismien ja kasvien tuonnin.

Lainsäädäntö koskee eläviä kasveja ja siemeniä, eritoten hedelmiä, kasviksia, mukuloita ja sipuleita, leikkokukkia, oksia, katkaistuja puita ja kasvisolukkoa.

Kasvien tuottajat on lisättävä viralliseen rekisteriin.

Tietyille EU:ssa kasvatetuille kasveille ja kasvituotteille on tehtävä terveystarkastus tuotantopaikalla vähintään kerran vuodessa.

Tarkastuksen läpäisseet kasvit saavat kasvien terveystodistuksen. Niihin kiinnitetään hyväksymismerkintä (kasvipassi). Se on välttämätön toiseen EU-maahan kuljetettaville kasveille.

Jos kasvit eivät täytä todistuksen vaatimuksia, niitä joko käsitellään, ne kuljetetaan alueelle, jolla ne eivät muodosta lisävaaraa, ne lähetetään teollisiin jalostuspaikkoihin tai ne hävitetään.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä kasveille satunnaisia tarkastuksia tiloissa, joissa niitä kasvatetaan, varastoidaan, tarjotaan myytäväksi tai kuljetetaan.

Kansallisten viranomaisten on tarkastettava tietyt kolmansista maista tulevat kasvit. Tarkastuksissa käydään läpi kasvien pakkaukset ja kasveja kuljettavat ajoneuvot.

Tuoduilla kasveilla on oltava kasvipassi, joka on myönnetty enintään 14 päivää ennen kasvin lähtöä vientimaasta. Kasveille tehdään myös tunnistamiseen ja kasvien terveyteen liittyviä tarkastuksia.

Elleivät maahantuodut kasvit täytä vaadittuja standardeja, niitä voidaan käsitellä, ne voidaan asettaa karanteeniin, ne voidaan hävittää tai tartunnan saanut tuote voidaan poistaa.

EU-maiden on ilmoitettava toisilleen ja Euroopan komissiolle haitallisten organismien havaitsemisesta ja ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin niiden hävittämiseksi.

Toukokuussa 2013 komissio teki ehdotuksen EU:n uudeksi kasvinsuojeluasetukseksi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Se tuli voimaan 30. heinäkuuta 2000. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. tammikuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Kasvinterveys ja bioturvaaminen

KESKEISET TERMIT

* Haitallinen organismi: kasveissa tai eläimissä esiintyvät tuhoojat, kuten hyönteiset, punkit, bakteerit, sienet, virukset ja loiset.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 169, 10.7.2000, s. 1–112)

Direktiiviin 2000/29/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 29.11.2015

Top