Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naudan somatotropiini — markkinointia ja käyttöä koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naudan somatotropiini — markkinointia ja käyttöä koskevat EU:n säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 1999/879/EY — naudan somatotropiinin (BST) markkinoille saattaminen ja antaminen

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

  • Päätöksen tarkoitus on säädellä naudan maidontuotantoa edistävän kasvuhormonin somatotropiinin markkinointia ja käyttöä Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Päätöksellä kielletään naudan somatotropiinin saattaminen EU:n markkinoille kaupan pitämistä varten ja sen kaikenlainen käyttö lypsylehmien hoidossa.
  • Naudan somatotropiinin tuotanto tai tuonti EU-maissa ja sen vienti EU:n ulkopuolisiin maihin on edelleenkin sallittua.
  • Lisäksi somatotropiinia tuottavien yritysten sekä yritysten, joilla on lupa markkinoida sitä, on pidettävä rekisteriä, johon on merkittävä aikajärjestyksessä muihin tarkoituksiin kuin markkinoille saattamiseen tuotetut tai hankitut määrät ja myydyt tai käytetyt määrät sekä kyseiset määrät ostaneiden tai myyneiden henkilöiden nimet.

TAUSTAA

  • Direktiivin 2001/82/EY mukaisesti eläimille ei saa antaa muita aineita, paitsi lääkinnällisistä tai ennaltaehkäisyyn liittyvistä syistä, ellei eläinten hyvinvointia koskevista tieteellisistä tutkimuksista tai saadusta kokemuksesta käy ilmi, että kyseinen aine ei vaikuta haitallisesti eläinten terveyteen tai hyvinvointiin.
  • Somatotropiinia tuotetaan ainoastaan maidon tuotannon lisäämiseksi ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea (jonka korvaa asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) ilmoitti maaliskuussa 1999, että kyseinen hormoni lisää tulehdusriskiä ja saattaa vaikuttaa epäedullisesti lisääntymiseen sekä aiheuttaa vakavia reaktioita karjassa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 1999/879/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, naudan somatotropiinin (BST) markkinoille saattamisesta ja antamisesta sekä päätöksen 90/218/ETY kumoamisesta, (EYVL L 331, 23.12.1999, s. 71–72)

Viimeisin päivitys: 11.08.2016

Top