Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet: eläinten terveyttä koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet: eläinten terveyttä koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/99/EY ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan ihmisravinnoksi tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat yleiset säännöt.
 • Säännöt koskevat kaikkia EU:ssa tehtävän tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheita sekä tuontia muista maista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että elintarvikeketjun toimijat eivät aiheuta eläimiin tarttuvien tautien leviämistä.
 • Tuotteet eivät saa olla peräisin eläimistä, jotka tulevat alueelta, johon kohdistuu rajoituksia eläinten terveydentilan vuoksi.
 • Liha ja lihavalmisteet eivät saa olla peräisin laitoksesta, jossa on teurastusprosessin aikana ollut eläimiä, joilla oli tai epäiltiin olevan jokin sääntöjen kattamista taudeista.
 • Syötävien tuotteiden mukana on oltava eläinlääkärintodistus.
 • Kansalliset viranomaiset tekevät virallisia eläinten terveystarkastuksia. Tarkastuksista ei yleensä ilmoiteta etukäteen.
 • Euroopan komission asiantuntijat voivat yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa toteuttaa paikalla tarkastuksia ja auditointeja. Niillä on samat tarkastusvaltuudet myös EU:n ulkopuolisissa maissa.
 • Jos todetaan vakava vaara, kansallisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet eläinten terveyden suojaamiseksi.
 • Tuontituotteiden:
  • on oltava eläinten terveyttä koskevien EU:n sääntöjen mukaisia
  • on oltava peräisin maista, joiden on osoitettu täyttävän vaatimukset
  • mukana on oltava eläinlääkärintodistus.

Kumoaminen

Asetus (EU) 2016/429 kumoaa ja korvaa direktiivin 2002/99/EY 2. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 12. helmikuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 31. joulukuuta 2004 mennessä.

TAUSTAA

EU on toteuttanut erityisiä toimenpiteitä seuraavien eläintautien torjumiseksi:

Lisätietoja löytyy muita eläinperäisiä tuotteita käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11–20)

Direktiiviin 2002/99/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 24.05.2016

Top