Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bluetongue-tautiviruksen leviämisen estäminen Euroopan nautakarjaan ja lampaisiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bluetongue-tautiviruksen leviämisen estäminen Euroopan nautakarjaan ja lampaisiin

Bluetongue-tauti* on virustauti, joka esiintyy etupäässä lampaissa. Tautitapaukset voivat levitä nopeasti ja aiheuttaa kuolemantapauksia sekä häiriöitä, joiden takia karjatuotannon kannattavuus saattaa heikentyä vakavasti.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2000/75/EY annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä ja siihen tehdyissä muutoksissa määritetään yksityiskohtaiset bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteet sekä esitetään menettelytavat taudin puhjetessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Bluetongue-viruksen aiheuttamat tautiepäilyistä ja vahvistetuista tapauksista on ilmoitettava kyseisen Euroopan unionin (EU) maan toimivaltaisille viranomaisille ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Bluetongue-epäilyn yhteydessä eläinlääkärin on asetettava karja valvontaan, laskettava eläimet ja tilat, tehtävä epidemiologinen selvitys, rajoitettava eläinten siirtämistä, hoidettava eläimiä hyönteismyrkyllä ja hävitettävä mahdolliset ruhot.

Jos tautitapaus vahvistetaan, näitä toimenpiteitä laajennetaan kaikille maatiloille* 20 kilometrin säteellä. Vähintään 100 kilometrin säteelle taudin esiintymispaikasta ulotetaan tämän lisäksi suojavyöhyke, jossa kaikki eläimet on tunnistettava ja josta niitä ei saa siirtää pois. Viranomaisten on käynnistettävä epidemiologinen valvontaohjelma. Tällä vyöhykkeellä voidaan järjestää myös rokotusohjelma.

Valvontavyöhykkeen on ulotuttava vähintään 50 kilometriä suojavyöhykkeen rajojen ulkopuolelle ja tunnistamistoimenpiteet, siirtorajoitukset sekä suojavyöhykkeen valvonta pysyvät samoina, mutta rokotuksia ei anneta. Vyöhykkeitä voidaan laajentaa tai pienentää olosuhteiden mukaisesti.

Rokotukset sallitaan erityisen riskinarvioinnin perusteella ja sillä edellytyksellä, että Euroopan komissiolle on ilmoitettu asiasta tätä ennen. Kulujen kattamiseksi voidaan myöntää avustuksia.

Alkuperäisen direktiivin julkaisemisen jälkeen uusia inaktivoituja rokotteita on tullut saataville, ja niiden käyttö vuosien 2008 ja 2009 tautitapauksissa paransi bluetongue-tautitilannetta merkittävästi. Inaktivoituja rokotteita pidetään parempana vaihtoehtona kuin vanhempia eläviä rokotteita, jotka saattavat aiheuttaa viruksen leviämisvaaran.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

22. joulukuuta 2000 alkaen.

KESKEISET TERMIT

*Bluetongue-tauti: tarttumaton, polttiaisista peräisin oleva märehtijöiden, etupäässä lampaiden, virustauti. Oireita ovat haavaumat, ontuminen ja lisääntymiseen liittyvät ongelmat. Tehokasta hoitokeinoa ei tunneta, minkä takia sairastuneet eläimet voivat kuolla muutaman päivän sisällä. Taudista selvinneiden toipuminen saattaa kestää useita kuukausia. Tauti ei ole uhka ihmisille.

*Maatila: maatila tai muu tila, jossa bluetongue-taudille alttiita eläinlajeja kasvatetaan tai pidetään pysyvästi tai tilapäisesti.

Lisätietoja saatavana Euroopan komission bluetongue-tautia käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/75/EY

22.12.2000

1.1.2002

EUVL L 327, 22.12.2000, s. 74-83

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/73/EY

3.9.2008

1.1.2010

EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40-54

Direktiivi 2012/5/EU

22.3.2012

23.9.2012

EUVL L 81, 21.3.2012, s. 1-2

Direktiivi 2013/20/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 234--239

Direktiiviin 2000/75/EY tehdyt muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 06.08.2015

Top