Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ympäristönsuojelun tason parantaminen: EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ympäristönsuojelun tason parantaminen: EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS)

Euroopan unionin (EU) ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) tavoitteena on kannustaa yrityksiä ja muita organisaatioita parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa. Maailmanlaajuinen järjestelmä on avoin kaikille organisaatioille niin EU:n sisällä kuin ulkopuolella, ja se kattaa kaikki talous- ja palvelualat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EC) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan vapaaehtoinen EMAS-järjestelmä. Kyse on ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä, jonka avulla käyttäjät voivat arvioida ja parantaa ympäristönsuojelun tasoaan ja raportoida siitä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EMAS-järjestelmään rekisteröitymiseksi organisaation pitää

  • laatia selvitys toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ympäristönäkökohdista,
  • hyväksyä ympäristöpolitiikka, joka sisältää sitoutumisen noudattaa kaikkea asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa,
  • kehittää ohjelma, jossa määritellään erityiset ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet,
  • ottaa käyttöön tehokas ympäristöjärjestelmä ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi,
  • suorittaa ympäristöauditointi ympäristöjärjestelmän sekä politiikan ja ohjelman vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi,
  • laatia ympäristöselonteko ympäristönsuojelun tasosta, tavoitteiden saavuttamisesta ja tulevista toimista.

Akkreditoidun ympäristötodentajan on hyväksyttävä ympäristökatselmus, ympäristöjärjestelmä, auditointimenettely ja ympäristöselonteko.

Vahvistettu ympäristöselonteko rekisteröidään ja annetaan julkisesti saataville.

Kaikki vaiheet onnistuneesti suorittanut organisaatio voi käyttää EMAS-logoa kirjeenvaihdossaan, tuotteissaan, toiminnoissaan ja palveluissaan osoittamaan, että se on sitoutunut parantamaan ympäristönsuojelun tasoa.

TAUSTAA

EMAS auttaa rekisteröityjä organisaatioita parantamaan ympäristönsuojelun tasoa, saavuttamaan kustannussäästöjä ja kohentamaan julkisuuskuvaansa. Vuoden 2015 puoliväliin mennessä yli 4 000 organisaatiolla ja noin 7 500 toimipaikalla ympäri maailmaa on EMAS-rekisteröinti. Mukana on monikansallisia yrityksiä, pienempiä yrityksiä ja julkisia viranomaisia.

Euroopan komissio pyrkii EMAS-järjestelmän avulla vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, erityisesti tehostamalla luonnonvarojen käyttöä, pienentämään hiilidioksidipäästöjä sekä ennalta ehkäisemään, kierrättämään ja uudelleenkäyttämään jätteitä, edistämään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja ja edistämään kestävää liikkuvuutta.

Lisätietoja löytyy EMAS-järjestelmää käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1221/2009

11.1.2010

-

EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1-45

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

-

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1-71

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2013/131/EU, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2013, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta käyttäjän käsikirjasta, jossa esitetään EMAS-järjestelmään liittymisen edellyttämät vaiheet (EUVL L 76, 19.3.2013, s. 1-39).

Viimeisin päivitys: 19.06.2015

Top