Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bensiinihöyryn talteenotto huoltoasemilla ilmanlaadun parantamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bensiinihöyryn talteenotto huoltoasemilla ilmanlaadun parantamiseksi

Huoltoasemilla tapahtuvan polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyvät bensiinihöyrypäästöt ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuoden 2009 direktiivillä Euroopan unioni (EU) ryhtyy toimiin tällaisten höyryjen talteenottamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa

TIIVISTELMÄ

Huoltoasemilla tapahtuvan polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyvät bensiinihöyrypäästöt ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuoden 2009 direktiivillä Euroopan unioni (EU) ryhtyy toimiin tällaisten höyryjen talteenottamiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä taataan sellaisen haitallisen bensiinihöyryn talteenotto, jota muuten pääsisi ilmaan huoltoasemilla tapahtuvien moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksien yhteydessä. Useiden EU:n huoltoasemien bensiinipumput on varustettava bensiinihöyryn talteenottoa varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiiviä sovelletaan uusiin huoltoasemiin ja olemassa oleviin huoltoasemiin, joihin tehdään merkittäviä muutostöitä ja joiden jaeltavan bensiinin määrä on yli 500 m3 vuodessa sekä huoltoasemiin, jotka sijaitsevat asuintilan alla ja joiden jaeltavan bensiinin määrä on yli 100 m3 vuodessa. Niiden on asennettava bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmät.
  • Suurten huoltoasemien, joiden jaeltavan bensiinin määrä on yli 3 000 m3 vuodessa, on asennettava bensiinihöyryn talteenottojärjestelmät vuoteen 2018 mennessä.
  • Valmistajan on varmennettava bensiinihöyryn talteenottolaitteistot asianomaisten eurooppalaisten teknisten standardien mukaisesti, ja niiden talteenottotehokkuuden on oltava vähintään 85 prosenttia.
  • Bensiinihöyryn talteenottolaitteistojen tehokkuus on testattava kerran vuodessa, tai kerran kolmessa vuodessa siinä tapauksessa, että huoltoasemalla on automaattinen seurantajärjestelmä.
  • Huoltoasemien, jotka asentavat bensiinihöyryn talteenottolaitteistot, on tiedotettava laitteistosta kuluttajille asettamalla jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kyltti, tarra tai muu ilmoitus.
  • Bensiinihöyryn talteenottojärjestelmien tehokkuuden määrittämisessä käytetyt testausmenetelmät ja standardit yhdenmukaistetaan direktiivin 2014/99/EU mukaisesti.

TAUSTAA

Bensiini on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden monimutkainen seos. Nämä yhdisteet haihtuvat helposti ilmaan, missä ne osaltaan aiheuttavat vakavia pilaantumisongelmia. Näihin kuuluvat myrkyllisen bentseenin liiallinen määrä ilmassa ja otsonin valokemiallinen muodostuminen. Otsoni on erilaisia hengitystiesairauksia, kuten astmaa, aiheuttava ilmansaaste. Otsoni on lisäksi kasvihuonekaasu.

Lisätietoja bensiinin varastointia ja jakelua käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/126/EY

31.10.2009

1.1.2012

EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36-39.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

EUVL L 304, 23.10.2014, s. 89-90

Viimeisin päivitys: 11.08.2015

Top