Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Renkaiden polttoainetaloudellisuus, jarrutuskapasiteetti ja melutaso

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Renkaiden polttoainetaloudellisuus, jarrutuskapasiteetti ja melutaso

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

TIIVISTELMÄ

Hyvälaatuiset renkaat voivat vähentää merkittävästi polttoainekulutusta ja siten hiilidioksidipäästöjä. Jotta kuluttajat voivat valita tuotteen, joka on polttoainetaloudellisempi, jonka jarrutusmatka sadesäällä on lyhempi ja joka aiheuttaa vähemmän melua, he tarvitsevat selkeää ja asianmukaista tietoa renkaan laadusta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan renkaiden energiatehokkuutta, märkäpitoa ja vierintämelua koskevia tietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin*, ja sitä ei sovelleta

pinnoitettuihin renkaisiin

ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan ajoneuvoihin, jotka on ensirekisteröity ennen 1. päivää lokakuuta 1990

T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin*

renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h

renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm

pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin, kuten nastarenkaisiin

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Rengastoimittajien velvollisuudet

Rengastoimittajien on valvottava jakelijoille ja kuluttajille toimitettavien luokkien C1, C2 ja C3 renkaiden merkintöjä. Merkinnällä tarkoitetaan tarraa, jossa on oltava seuraavat tiedot:

polttoainetaloudellisuusluokka (A–G)

märkäpitoluokka (A–G) (eri luokkiin kuuluvien renkaiden märkäpidon testausmenetelmiä muutetaan ja täydennetään asetuksilla (EU) N:o 228/2011 ja (EU) N:o 1235/2011)

vierintämelun mittausarvo (desibeleinä).

Rengastoimittajien on julkaistava nämä tiedot esimerkiksi verkkosivustollaan tai luetteloissaan.

Rengasjakelijoiden velvollisuudet

Jakelijoiden on varmistettava, että toimittajien renkaaseen kiinnittämä tarra on selkeästi näkyvissä myyntipisteessä esillä olevissa tai säilytettävissä renkaissa. Jos renkaat eivät ole kuluttajien nähtävillä, jakelijoiden on itse annettava nämä tiedot kuluttajille.

Ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden velvollisuudet

Jos kuluttajilla on mahdollisuus valita renkaansa, ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden on annettava heille tiedot kunkin vaihtoehdon polttoainetaloudellisuusluokasta, märkäpitoluokasta ja vierintämeluluokasta.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. lokakuuta 2010 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* luokan C1, C2 ja C3 renkaat: asetuksessa (EY) N:o 661/2009 nämä määritellään seuraavasti:

luokan C1 renkaat – tarkoitettu pääasiassa henkilöautoihin

luokan C2 renkaat – tarkoitettu pääasiassa kevyisiin hyötyajoneuvoihin, kuten pakettiautoihin

luokan C3 renkaat – tarkoitettu pääasiassa raskaisiin ajoneuvoihin (kuorma-autot ja bussit).

* T-tyypin väliaikaisesti käytettävät vararenkaat: tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1222/2009

11.1.2010

EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46–58

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 228/2011

29.3.2011

EUVL L 62, 9.3.2011, s. 1–16

Asetus (EU) N:o 1235/2011

20.12.2011

EUVL L 317, 30.11.2011, s. 17–23

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1–24). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 17.10.2015

Top