Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin ja Japanin välinen tullisopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin ja Japanin välinen tullisopimus

Euroopan unionilla (EU) ja Japanilla on merkittävät kauppasuhteet. Tulliviranomaisten yhteistyö on keskeinen kaupan vapauttamista edistävä väline, mutta sen avulla varmistetaan myös toimitusketjun turvallisuus, teollis- ja tekijänoikeuksien soveltaminen ja tehokas petostentorjunta.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/202/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tekemisestä [EUVL L 62, 6.3.2008].

TIIVISTELMÄ

Tulliyhteistyö

Tällä sopimuksella käynnistetään laaja yhteistyö kaikilla tullilainsäädännön aloilla.

Yhteistyön toteuttamiseksi luodaan yhteydenpitokanavat ja organisoidaan tulliviranomaisten toiminnan yhteensovittaminen *.

Sopimusosapuolet sitoutuvat edistämään kaupallisia toimia ja parantamaan samalla niiden turvallisuustasoa. Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti tullitekniikoiden ja ‑menettelyjen kehittäminen. Tavoitteena on tiivistää kahdenvälistä ja kansainvälisissä järjestöissä tehtävää yhteistyötä.

Keskinäinen hallinnollinen avunanto

Tässä sopimuksessa määrätään kahdentyyppisestä viranomaisten välisestä avunannosta tullilainsäädännön vastaisten toimien varalta

  • pyynnöstä annettava apu, joka koskee tavaroiden maahantuonnin ja maastaviennin lainmukaisuutta ja tullimenettelyä, epäiltyjä henkilöitä, varastointipaikkoja, tavarakuljetuksia
  • oma-aloitteinen avunanto, joka koskee muun muassa mahdollisia taloudellisia vahinkoja, yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä. Pyynnön vastaanottanut viranomainen * toimittaa toisen sopimuspuolen edun mukaisesti kaikki toimiin, välineisiin ja menettelyihin, tavaroihin, henkilöihin ja kuljetusvälineisiin liittyvät tiedot.

Muotoseikat ja poikkeukset avunantovelvollisuudesta

Pyynnöt tehdään kirjallisesti molempien sopimuspuolten viranomaisten ymmärtämällä kielellä. Kiireellisissä tapauksissa suullinen pyyntö voi edeltää kirjallista pyyntöä.

Pyynnön käsittelyn helpottamiseksi pyynnön esittänyt viranomainen * antaa riittävät tiedot pyydetystä toimenpiteestä ja pyynnön tarkoituksesta ja syystä. Se antaa myös tietoa epäillyistä henkilöistä, asiaan liittyvistä oikeudellisista ja olennaisista seikoista sekä suoritetuista tutkimuksista.

Avunantopyynnön toteuttamiseksi pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa kaikki käytössään olevat tiedot tai teettää tarvittavat tutkimukset. Toteutetut toimenpiteet sovitetaan yhteen pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa.

Jos pyyntöä ei voida noudattaa, pyynnön esittäneelle viranomaiselle lähetetään perusteltu lausunto nopeasti.

Avunannosta voidaan kieltäytyä tai pidättäytyä. Sen antamiselle voidaan asettaa edellytyksiä, jos se voisi loukata jonkin jäsenvaltion täysivaltaisuutta tai vahingoittaa sen turvallisuutta, yleistä järjestystä tai etuja, etenkin jos tietosuojaa ei voida taata.

Toimitetut tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne suojataan pyynnön esittäjän jäsenvaltiossa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää todisteena tutkinnan yhteydessä.

Tulliyhteistyösekakomitea huolehtii sopimuksen moitteettomasta toiminnasta.

Keskeiset termit

  • Tulliviranomainen: Japanissa valtiovarainministeriö ja Euroopan unionissa Euroopan komission toimivaltaiset yksiköt sekä jäsenvaltioiden tulliviranomaiset.
  • Pyynnön esittänyt viranomainen: sopimuspuolen tulliviranomainen, joka pyytää hallinnollista avunantoa tämän sopimuksen mukaisesti.
  • Pyynnön vastaanottanut viranomainen: sopimuspuolen tulliviranomainen, joka vastaanottaa avunantopyynnön tämän sopimuksen mukaisesti.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2008/202/EY

28.1.2008

-

EUVL L 62, 6.3.2008

See also

  • Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton (DE) (EN) (FR) pääosaston verkkosivut

Viimeisin päivitys 18.05.2011

Top