Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lihavuus, ravinto ja liikunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Lihavuus, ravinto ja liikunta

Etenkin lasten lihavuuden yleistyminen Euroopan unionissa (EU) on huolestuttava ilmiö, johon neuvosto kehottaa jäsenvaltioita reagoimaan toimilla terveellisen ravinnon ja liikunnan edistämiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätelmät (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat), annettu 3. kesäkuuta 2005, Liikalihavuus, ravitsemus ja liikunta [ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Lihavuuden torjuntaan liittyvät tekijät

Sairaalloiseen lihavuuteen on monia syitä. Sen tehokas torjunta edellyttää laaja-alaista ennaltaehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu useiden osapuolten toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella, Euroopan ja koko maailman tasolla.

Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen auttaa vähentämään monien sairauksien ja vaivojen, kuten liikalihavuuden, verenpainetaudin, sydänsairauksien, diabeteksen ja tiettyjen syöpämuotojen, riskiä. Terveellinen ravinto ja liikunta parantavat yleensä huomattavasti elämänlaatua.

Liikuntaa pidetään terveellisen elämäntyylin olennaisena osana. Sen vuoksi on erittäin tärkeää totuttaa lapset ja nuoret nauttimaan urheilusta ja liikunnasta koulussa ja vapaa-aikana. Terveellisten elämäntapojen opettelu on aloitettava varhaisella iällä.

Suositellut toimet

Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja tarpeen mukaan komissiota suunnittelemaan ja toteuttamaan aloitteita terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämiseksi. Etenkin seuraavia toimia suositellaan:

Terveellinen ruokavalio, jolla pyritään

 • edistämään kansalaisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä ruokavaliovalintoja ja varmistamaan, että terveellisiä ja kohtuuhintaisia ateriavaihtoehtoja on helposti saatavilla.
 • lisäämään kansalaisten tietämystä ruokavalion ja terveyden sekä energian saannin ja kulutuksen välisestä suhteesta sekä kroonisten sairauksien riskiä alentavista ruokavalioista ja terveellisistä elintarvikevalinnoista.
 • huolehtimaan siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämistoimilla ja että varsinkaan lasten herkkäuskoisuutta ja heidän vähäistä kokemustaan tiedotusvälineistä ei käytetä hyväksi.

Kaikkien sidosryhmien osallistuminen, jotta voidaan

 • tarjota terveydenhuollon ammattihenkilöille mahdollisuus antaa rutiiniluonteisesti käytännön neuvoja potilaille ja perheille parhaiden mahdollisten ruokavalioiden ja liikunnan lisäämisen eduista.
 • kannustaa niitä osapuolia, jotka pystyvät tukemaan terveellisten ruokavalioiden edistämistä (esim. elintarvikkeiden tuottajat ja jalostajat sekä vähittäiskauppiaat ja ateriapalvelun tarjoajat), toteuttamaan asiaa koskevia aloitteita.

Sisällyttäminen osaksi muita politiikkoja

Ravitsemus ja liikunta tulisi sisällyttää kaikkiin asiaa koskeviin politiikkoihin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla (kuten politiikkoihin, joiden tavoitteena on vähentää liiallisen alkoholinkulutuksen haitallisia vaikutuksia).

Koulutus

Koulutuksella on keskeinen asema lihavuuden torjumiseen tähtäävien toimien joukossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on

 • tukea terveellisiä ruokavaliovalintoja koskevaa kasvatusta kouluissa ja kannustaa lapsia ja nuoria säännölliseen päivittäiseen liikuntaan.
 • kehittää lapsille tarkoitettua ravitsemus- ja liikuntakasvatuksellista toimintaa yleisen terveyskasvatuksen olennaisena osana. Siinä olisi myös keskityttävä sellaisiin kysymyksiin kuin tupakoinnin torjunta, liiallisen alkoholinkulutuksen torjunta tai huumausaineiden käytön torjunta , sekä edistetään seksuaalista terveyttä ja mielenterveyttä.

Muut toimet

Neuvoston päätelmät kehottavat jäsenvaltioita myös

 • seuraamaan väestössä ilmeneviä terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan suuntauksia ja kehittämään edelleen tutkimusta ja tieteellistä perustaa alan toimille.
 • kannustamaan työnantajia tarjoamaan terveellisiä vaihtoehtoja työpaikkaruokaloissa ja tarvittaessa tiloja, jotka edistävät liikunnan harjoittamista.
 • tukemaan liikuntaa edistävien kaupunkiympäristöjen kehittämistä.

Taustaa

Lihavuuden yleistyminen kaikkialla EU:ssa on hyvin huolestuttava ilmiö. Yhä useammat lapset ovat nykyisin ylipainoisia tai sairaalloisen lihavia. Luvut ovat hälyttäviä, samoin kuin niiden seuraukset. Lihavuus on yhteydessä riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen.

Sen torjumiseksi komissio perusti maaliskuussa 2005 ravitsemus-, liikunta- ja terveysalan toimintaan keskittyvän Euroopan laajuisen foorumin. Aloitteessa kootaan yhteen ravitsemuksen ja liikunnan asiantuntijoita, ja sen tavoitteena on pysäyttää lihavuuden yleistymiskehitys Euroopassa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, terveyttä edistävän liikunnan lisäämisestä [EUVL C 393, 19.12.2012].

Päätelmissä kannatetaan erityisesti monialaista lähestymistapaa, joka kattaa terveyttä edistävän liikunnan tukemisen kaikki alueet.

Neuvoston suositus, annettu 26 päivänä marraskuuta 2013, monialaisesta terveyttä edistävän liikunnan lisäämisestä [EUVL C 354, 4.12.2013].

Suosituksessa neuvosto kehottaa ensin jäsenvaltioita ja sitten komissiota

 • kehittämään ja panemaan täytäntöön asteittain kansallisia strategioita ja laaja-alaisia politiikkoja terveyttä edistävän liikunnan (HEPA) tukemiseksi kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti
 • auttamaan jäsenvaltioita kansallisten strategioiden hyväksymisessä ja tukemaan HEPAn seurantakehyksen perustamista ja toimintaa.

Viimeisin päivitys 06.05.2014

Top