Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Syöpäseulonnan edistäminen EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Syöpäseulonnan edistäminen EU:ssa

Syöpä on merkittävä sairaus ja kuolinsyy Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämisestä ja tarjoamisesta, mutta EU voi täydentää kansallista politiikkaa ja auttaa parantamaan kansanterveyttä ja torjumaan sairauksia.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus, annettu 2 päivänä joulukuuta 2003, syöpäseulonnasta (EUVL L 327, 16.12.2003, s. 34-38).

TIIVISTELMÄ

Syöpä on merkittävä sairaus ja kuolinsyy Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämisestä ja tarjoamisesta, mutta EU voi täydentää kansallista politiikkaa ja auttaa parantamaan kansanterveyttä ja torjumaan sairauksia.

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Seulonnan ansiosta syövät voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, mikä parantaa hoidon onnistumismahdollisuuksia. Suosituksessa EU-maita kehotetaan toteuttamaan syöpäseulontaohjelmia. Sen kattamia aiheita ovat muun muassa seulontatietojen rekisteröinti ja käsittely, seulontaprosessin seuranta ja henkilöstön koulutus. Euroopan komissio raportoi näiden ohjelmien täytäntöönpanosta, kannustaa kansallisia viranomaisia tekemään yhteistyötä tutkimuksen ja parhaiden toimintatapojen alalla sekä auttaa laatimaan syöpäseulonnan suuntaviivoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Kahdessa vuoden 2003 suositusta koskevassa komission raportissa vahvistetaan, että on tapahtunut huomattavaa edistystä.
  • 28 EU-maasta vain neljä ei ollut ottanut käyttöön kansallista syöväntorjuntaohjelmaa vuoteen 2013 mennessä.
  • Komissio perusti vuonna 2014 syöväntorjuntaa käsittelevän asiantuntijaryhmän avustamaan komissiota ja antamaan sille alaa koskevia neuvoja.
  • Vuonna 2014 käynnistettiin aloite, jonka tarkoituksena on laatia eurooppalainen opas kokonaisvaltaisen syöväntorjunnan laadun parantamiseksi.
  • Eurooppalaisesta syöväntorjuntaohjeistosta ollaan laatimassa neljättä versiota.
  • Seuraavia syöpiä varten on laadittu eurooppalaiset ohjeet: rintasyöpä (2013), kohdunkaulansyöpä (2007, päivitys vuonna 2014) sekä paksu- ja peräsuolen syöpä (2010). Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vuosina 2010-2020 tehdään yli 500 miljoonaa seulontatutkimusta, jotka koskevat näitä kolmea syöpää.
  • Komissio kehittää laadunvarmistusjärjestelmää rintasyöpään liittyviä palveluita varten.
  • EU investoi vuosina 2007-2014 yli 1,4 miljardia euroa syöpätutkimukseen.
  • Euroopan komission Yhteiselle tutkimuskeskukselle annettiin vuonna 2012 vastuu eurooppalaisen syöpätietojärjestelmän koordinoinnista.

TAUSTAA

Syöpään liittyvien kuolemien arvioitu kokonaismäärä EU:ssa vuonna 2012 oli 1 263 miljoonaa. Keuhkosyöpä oli yleisin syöpäkuolemien syy; seuraavaksi yleisimmät olivat paksu- ja peräsuolen syöpä, rintasyöpä ja mahasyöpä. Samana vuonna diagnosoitiin hieman yli 2,6 miljoonaa uutta syöpätapausta, lukuun ottamatta ihosyöpätapauksia, jotka eivät ole melanoomaa.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston verkkosivuston vakavia ja kroonisia sairauksia käsittelevillä sivuilla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle syöväntorjunnasta: eurooppalainen kumppanuusohjelma 24 päivänä kesäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon (KOM (2009) 291 lopullinen) täytäntöönpanosta sekä syöpäseulonnasta 2 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston suosituksen (2003/878/EY) täytäntöönpanosta (COM(2014) 584 final, 23.9.2014).

Komission päätös, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, syöväntorjuntaa käsittelevän komission asiantuntijaryhmän perustamisesta ja päätöksen 96/469/EY kumoamisesta (2014/C 167/05) (EUVL C 167, 4.6.2014, s. 4-8).

Viimeisin päivitys: 09.07.2015

Top