Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohjelma valtiosta riippumattomien nuorisojärjestöjen tukemiseksi (2004 - 2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ohjelma valtiosta riippumattomien nuorisojärjestöjen tukemiseksi (2004 - 2006)

Vaatimus talousarvion avoimuuden lisäämisestä Euroopan yhteisöissä on saanut Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymään uuden ohjelman nuorisoalalla toimivien kansainvälisten valtiosta riippumattomien organisaatioiden tukemiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY, tehty 21. huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi [EUVL L 138, 30.4.2004].

TIIVISTELMÄ

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät tämän päätöksen Euroopan yhteisöjen vuoden 2002 varainhoitoasetuksesta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 25. kesäkuuta 2002) johtuvan talousarvion avoimuusvaatimuksen puitteissa. Avoimuuden lisääminen edellyttää perussäädöksen vahvistamista olemassa olevien tukitoimien kattamiseksi. Tämä vaatimus antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tilaisuuden tukea lisää valtiosta riippumattomia Euroopan laajuisesti toimivia nuorisojärjestöjä, kuten komission valkoisessa kirjassa "Euroopan yhteisön nuorisopolitiikan uudet tuulet" ilmoitettiin.

2. Nämä järjestöt vahvistavat ja tehostavat yhteisön toimintaa nuorisoalalla osallistumalla muun muassa nuorisovaihtoihin, koulutusohjelmiin, nuorisopolitiikkaa koskeviin paneelikeskusteluihin, yhteisön toimintaa koskevan tiedon levittämiseen sekä nuorten osallistumisen ja aloitteellisuuden edistämiseen.

3. Ohjelman varoista myönnetään avustuksia seuraaville kahdelle lohkolle:

  • toiminta-avustukset Euroopan nuorisofoorumille, joka toimii jäsenten, kansallisten nuorisoneuvostojen ja valtiosta riippumattomien kansainvälisten nuorisojärjestöjen edustajana ja ajaa yleistä eurooppalaista etua
  • toiminta-avustukset valtiosta riippumattomille kansainvälisille nuorisojärjestöille, jotka toimivat voittoa tavoittelemattomina, nuorisoalaa edistävinä organisaatioina tai eurooppalaisena verkostona, joka edustaa voittoa tavoittelemattomia nuorisoalan organisaatioita ja jonka toimintaan nuoret osallistuvat. Toiminta-avustukset valtiosta riippumattomille kansainvälisille nuorisojärjestöille on tarkoitus myöntää vuosittaisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

4. Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme Euroopan talousalueen maata (ETA - Islanti, Liechtenstein ja Norja) ja kaksi ehdokasmaata (Bulgaria ja Romania) sekä Turkki. Ohjelmaan voivat osallistua myös Kaakkois-Euroopan maiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvat Balkanin maat ja eräät Itsenäisten valtioiden yhteisön maat.

5. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 13 miljoonaa euroa kaudeksi 2004-2006, ja ohjelmassa säädetään, että

  • nuorisofoorumi saa yhteisön osarahoitusta enintään 80 prosenttia talousarviostaan toimintakustannustensa ja toimiensa toteuttamisen kannalta välttämättömien kustannusten rahoittamiseen. Määrärahoja myönnetään aina vähintään 2 miljoonaa euroa.
  • valtiosta riippumattomat kansainväliset nuorisojärjestöt saavat osarahoitusta enintään 80 prosenttia talousarviostaan tavanomaisen toiminnan sujumiseksi välttämättömiin hallinto- ja toimintamenoihin kuten henkilöstökustannuksiin, yleiskustannuksiin, sisäisistä kokouksista aiheutuviin kustannuksiin, julkaisukustannuksiin ja tiedotuskustannuksiin. Osarahoituksen määrää pienennetään asteittain kolmannesta vuodesta alkaen.

Euroopan komissio on vastuussa ohjelman täytäntöönpanosta.

6. Komissio antaa viimeistään 31. joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin ohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 790/2004/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2003/0113]

1.5.2004 - 31.12.2006

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006 , nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action ) perustamisesta ajanjaksoksi 2007-2013 [EUVL L 327, 24.11.2006].

Viimeisin päivitys 20.02.2007

Top