Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice-verkosto – tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice-verkosto – tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta

PÄÄTÖSLAUSELMAN TARKOITUS

Päätöslauselmalla pyritään vahvistamaan ja kehittämään Eurydice-verkostoa, joka tarjoaa tietoa kansallisista ja eurooppalaisista koulutusalan rakenteista, järjestelmistä ja muutoksista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Eurydice-verkosto tarjoaa vertailukelpoista tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista sekä laajan valikoiman vertailukelpoisia analyysejä koulutusjärjestelmiä koskevista aiheista. Verkosto tukee eurooppalaista näyttöön perustuvaa yhteistyötä koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alalla.
  • Eurydice-verkostossa on tällä hetkellä mukana 42 kansallista yksikköä kaikissa Erasmus+-ohjelmaan osallistuvissa 38 maassa.
  • Eurydice-verkoston kansallisten yksiköiden tuottamat tiedot liittyvät muun muassa virallisiin asiakirjoihin, kuten lakeihin, määräyksiin, asetuksiin ja suosituksiin. Eurydicen keskusyksikkö (Brysselissä) yhdistää tiedot muista lähteistä, kuten Eurostat-tilastoista, UOE-tietokannasta (UNESCOn, OECD:n ja Eurostatin yhteinen tietokanta) ja kansainvälisistä koulutustutkimuksista, saatuihin tietoihin ja laatii lopulliset raportit.
  • Eurydicen tavoitteena on edistää ymmärrystä, yhteistyötä, luottamusta ja liikkuvuutta Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Verkosto koostuu Euroopan maissa toimivista kansallisista yksiköistä, ja sitä koordinoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).
  • Kaikki Eurydicen julkaisut ovat saatavilla maksutta Eurydicen verkkosivustolta tai pyynnöstä tulostettuina versioina.

TAUSTAA

Lisätietoa Eurydice-verkostosta:

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma, annettu 6 päivänä joulukuuta 1990, Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta (EYVL C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlmentin ja neuvoston asetus (EU)N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Viimeisin päivitys: 11.07.2016

Top