Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen yhteistyösopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen yhteistyösopimus

Ohjelman päätavoitteena on Euroopan yhteisön ja Kanadan yhteistyö korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2001/197/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Ohjelman ensimmäisestä vaiheesta (1995-1999) saatujen hyvien kokemusten vuoksi neuvosto päätti uudistaa Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uudeksi viisivuotiskaudeksi (2000-2005).

Ohjelman tavoitteena on

 • edistää keskinäistä yhteisymmärrystä Euroopan yhteisön ja Kanadan kansojen välillä
 • parantaa henkilövoimavarojen kehittämisen laatua
 • rohkaista toteuttamaan innovatiivisia, opiskelijakeskeisiä ja vaikutuksiltaan kestäviä toimia
 • parantaa Atlantin yli tapahtuvan opiskelijavaihdon laatua
 • edistää korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan viimeaikaisia innovaatioita koskevan asiantuntemuksen vaihtoa (etäopiskelu, sähköinen oppiminen)
 • muodostaa tai rohkaista kumppanuuksia korkea-asteen oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten, ammattialajärjestöjen, viranomaisten sekä kaupallisten ja muiden järjestöjen välillä
 • tehostaa Euroopan yhteisön ja Kanadan ulottuvuutta Atlantin ylittävässä yhteistyössä
 • täydentää Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Kanadan välisiä kahdenvälisiä ohjelmia.

Sopimuksen perustana ovat seuraavat periaatteet:

 • Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Kanadan toimivaltaa sekä korkea-asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava täysimääräisesti
 • sopimuksen nojalla toteutettavista toimista saatavien hyötyjen on jakaannuttava tasapuolisesti
 • rahoitustukea annetaan joukolle innovatiivisia hankkeita, joiden avulla luodaan uusia rakenteita ja yhteyksiä
 • eri jäsenvaltiot osallistuvat yhteistyöhön laajasti
 • koko kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen moninaisuus on tunnustettava rajoituksitta
 • hankkeet on valittava kilpailujen perusteella.

Ohjelma sisältää seuraavat toiminta-alat:

 • EY:n ja Kanadan väliset yhteenliittymähankkeet: kullekin yhteenliittymälle (joissa on vähintään kolme jäsenvaltiota ja kaksi Kanadan maakuntaa tai aluetta) myönnetään kolmen vuoden rahoitus. Tuettaviin toimiin voivat kuulua valmistelevat ja hankkeiden kehittämiseen liittyvät toimet; opiskelijoiden liikkuvuutta, myös työharjoittelua, edistävät hankkeet; opiskelijoiden, opettajien, kouluttajien ja kaikkien muiden korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimivien henkilöiden organisoitu vaihtotoiminta; innovatiivisia opinto-ohjelmia koskevat hankkeet; lyhyet intensiiviset ohjelmat; yhteiset opetuskokonaisuudet ja uusien koulutusmenetelmien levittäminen
 • täydentävät toimet korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla saatavien kokemusten vaihtamiseksi tai muiden yhteisten toimien toteuttamiseksi.

Lisäksi on perustettu sekakomitea, joka koostuu yhtäläisestä määrästä kummankin osapuolen edustajia ja joka kokoontuu joka toinen vuosi tarkastellakseen sopimuksessa tarkoitettuja yhteistyötoimia ja antaakseen kertomuksen yhteistyötoimien tasosta, tilasta ja tehokkuudesta.

Yhteistyötoimiin liittyvistä kustannuksista vastaavat molemmat osapuolet siten, että kumpikin vastaa omien toimiensa rahoituksesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2001/196/EY [hyväksyminen: CNS/2000/0263]

1.3.2001

-

EYVL L 71, 13.3.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/964/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä [EUVL L 397, 30.12.2006].

Neuvoston päätös 95/523/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1995, Euroopan yhteisön ja Kanadan sopimuksen tekemisestä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman perustamisesta [EYVL L 300, 13.12.1995].

See also

Lisätietoja aiheesta on Euroopan komission www-sivustolla, joka koskee EU:n ja Kanadan yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla (EN).

Viimeisin päivitys 30.08.2007

Top