Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän EU:n neuvoa-antavan komitean perustaminen – päätös 2008/590/EY

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan komitea, jonka tarkoitus on varmistaa säännölliset neuvottelut ja näkemysten vaihto naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia EU-maissa edistävien elinten välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa Euroopan komissiota sellaisten toimien laatimisessa ja toteuttamisessa, joilla edistetään miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tätä varten komitea edistää asiaa koskevien kokemusten, poliitikkojen ja käytäntöjen vaihtoa EU-maiden ja asianomaisten eri elinten välillä.

Komiteassa on 70 jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet voidaan nimetä uudelle toimikaudelle. Komiteaan kuuluu

kustakin EU-maasta yksi hallituksen nimeämä edustaja miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisestä vastuussa olevasta ministeriöstä tai hallituksen elimestä

kustakin EU-maasta yksi edustaja kansallisista komiteoista tai järjestöistä, jotka ovat vastuussa miesten ja naisten yhtäläisistä mahdollisuuksista. Komissio nimittää edustajan asianomaisen järjestön ehdotuksesta.

seitsemän jäsentä, jotka edustavat työnantajajärjestöjä EU:n tasolla ja

seitsemän jäsentä, jotka edustavat palkansaajajärjestöjä EU:n tasolla.

Euroopan naisten eturyhmällä on komitean kokouksissa kaksi edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin tarkkailijoina. Tarkkailijoina kokouksiin voidaan hyväksyä kansainvälisten ja ammatillisten järjestöjen ja yhdistysten edustajat, jotka ovat tehneet asiasta perustellun hakemuksen komissiolle.

Komitea valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yhden vuoden.

Puheenjohtaja voi kutsua osallistumaan asiantuntijana komitean työhön henkilöitä, joilla on erityistä asiantuntemusta jostakin esityslistaan merkitystä aiheesta.

Komitea kokoontuu komission toimipaikassa tämän kutsusta. Se pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa. Asioiden käsittely komiteassa perustuu komission tekemiin lausuntopyyntöihin ja komitean oma-aloitteisesti antamiin lausuntoihin. Ratkaisuista ei äänestetä.

TAUSTAA

Komission päätöksellä 2008/590/EY kodifioidaan ja kumotaan päätös 82/43/ETY, jolla miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea alun perin perustettiin ja jota muutettiin useita kertoja.

Ks. lisätietoa sukupuolten tasa-arvoa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Komission päätös 2008/590/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 190, 18.7.2008, s. 17–21)

Päätökseen 2008/590/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 18.01.2016

Top