Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lasten hoitopalvelut - miesten ja naisten työ- ja perhe-elämän yhdistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lasten hoitopalvelut - miesten ja naisten työ- ja perhe-elämän yhdistäminen

Suositus 92/241/ETY koskien lasten hoitopalveluja

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus 92/241/ETY, tehty 31. maaliskuuta 1992, koskien lasten hoitopalveluja (Euroopan unionin virallinen lehti L 123, 8.5.1992, s. 16-18

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksen tarkoituksena on edistää äitien ja isien yhtäläisiä mahdollisuuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä rohkaisemalla EU-maita tekemään ja/tai tukemaan aloitteita, joilla helpotetaan vanhempien lastenhoitovelvollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suosituksessa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

lasten hoitopalvelujen saatavuus, kun vanhemmat käyvät työssä, opiskelevat tai etsivät aktiivisesti työtä

erityisloma työssä käyville vanhemmille, joilla on lapsia huollettavanaan

työympäristön muuttaminen vastaamaan paremmin lasten vanhempien tarpeita

toimenpiteet, joilla autetaan molempia vanhempia jakamaan työ- ja lastenhoitovelvollisuudet

Suosituksen mukaan lasten hoitopalvelujen tulisi

olla kohtuuhintaisia

yhdistää luotettava hoito (terveellinen ja turvallinen) kehitystä ja oppimista tukevaan toimintaan

ottaa huomioon erityistarpeiset (esimerkiksi kielellisiltä vaatimuksiltaan) ja yksinhuoltajaperheiden lapset.

Erityisloma

Jotta työmarkkinoille saataisiin enemmän naisia, EU-maiden tulisi tukea sellaisia aloitteita kuin sekä äideille että isille tarkoitettua erityislomaa.

Työympäristö

EU-maiden tulisi tehdä ja/tai rohkaista aloitteita

joilla edistetään lastenhoitoa, etenkin työntekijöiden ja ammattiliikkeiden välisillä työehtosopimuksilla

joilla varmistetaan lasten hoitopalveluiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävä tulotaso ja hyvät työskentelyolosuhteet

joiden avulla toimitaan aktiivisesti julkisella sektorilla ja voidaan näyttää esimerkkiä muille talouden toimijoille.

Vastuun jakaminen

EU-maiden tulisi rohkaista miesten osallistumista lastenhoitoon, jotta vanhempien vastuu jakautuisi tasaisemmin ja jotta naiset voisivat päästä merkittävämpään rooliin työmarkkinoilla.

Lisätietoa sivustolta EU:n lastenhoitoa koskevat tavoitteet.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Barcelonan tavoitteet - Pienten lasten hoitopalvelujen kehittäminen Euroopassa kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseksi (COM(2013) 322 final, 29.5.2013)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top