Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Päätös 2003/174/EY – Kolmikantainen sosiaalihuippukokous

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan kolmikantainen sosiaalihuippukokous, joka on EU:n toimielinten sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajien (työmarkkinaosapuolet) keskustelufoorumi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävä

Huippukokous on osa alojen välistä vuoropuhelua. Sen tarkoituksena on mahdollistaa jatkuva neuvottelu työmarkkinaosapuolten ja EU:n toimielinten välillä ja varmistaa, että työmarkkinaosapuolet tukevat EU:n talous- ja sosiaalipoliittista strategiaa.

Tässä yhteydessä työmarkkinaosapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä pysyvän työllisyyskomitean kanssa. Komitea neuvoo komissiota ja etenkin työllisyys- ja sosiaaliasioita käsittelevään neuvostoon osallistuvia EU-maiden ministereitä.

Esityslista

Esityslista:

toimielinten ja työmarkkinaosapuolten edustajat päättävät yhdessä esityslistasta

se sisältää asioita, jotka koskevat kaikkia EU:n talouden aloja ja työntekijöitä.

Osallistujat

EU:n toimielimiä edustavat

komission edustajat

Työmarkkinaosapuolten edustajat jaetaan kahteen yhtä suureen valtuuskuntaan seuraavasti:

kymmenen työntekijöiden edustajaa ja

kymmenen työnantajien edustajaa.

Huippukokouksen puheenjohtajina toimivat yhdessä neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja.

Ajoitus

Huippukokous pidetään vähintään kerran vuodessa ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 6. maaliskuuta 2003 alkaen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2003/174/EY, tehty 6 päivänä maaliskuuta 2003, kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantaisen sosiaalihuippukokouksen perustamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 2003/174/EY

6.3.2003

EUVL L 70, 14.3.2003, s. 31–33

Viimeisin päivitys: 12.10.2015

Top