Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Missoc (Mutual Information System on Social Protection) – sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) – sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä

Euroopan komissio käynnisti vuonna 1990 sosiaaliturvan yhteisen tietojärjestelmän, MISSOC-järjestelmän, jonka ansiosta Euroopan maat voivat vaihtaa keskenään sosiaaliturvaa koskevia tietoja jatkuvasti ja kattavasti.

TOIMI

MISSOC-ohjelma: sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä (Mutual Information System on Social Protection), käynnistetty maaliskuussa 1990.

TIIVISTELMÄ

Euroopan komission vuonna 1990 perustamasta MISSOC-järjestelmästä (Mutual Information System on Social protection) on tullut Euroopan sosiaaliturvatilannetta koskeva ensisijainen tietolähde. MISSOC-järjestelmään kuuluu tällä hetkellä 25 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiota, kolme Euroopan talousalueen valtiota eli Islanti, Liechtenstein ja Norja (vuodesta 2000) sekä Sveitsi (vuodesta 2002).

MISSOC-ohjelma perustuu Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja osallistujavaltioiden edustajista muodostuvan verkoston tiiviiseen yhteistyöhön. Komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosasto on nimennyt ohjelmalle myös sihteeristön, joka vastaa verkoston koordinoinnista, kokousjärjestelyistä, tiedonkeruusta, tietojärjestelmän hallinnasta sekä julkaisujen valmistelusta ja jakelusta.

Jokaista osallistujavaltiota edustaa enintään kaksi sosiaaliturvasta vastaavien kansallisten ministeriöiden tai laitosten yhteyshenkilöä. He toimittavat tarvittavat tiedot ja takaavat, että julkistetut tiedot ovat luotettavia. MISSOC-verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa (touko- ja lokakuussa) Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivassa jäsenvaltiossa.

Toiminnan kuvaus

MISSOC perustuu sosiaaliturvasta vastaavien ministeriöiden ja toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tietoihin. Se julkaisee säännöllisesti päivitettäviä vertailutaulukoita (DE) (EN) (FR), jotka kattavat kaikki sosiaaliturvan alat, sekä MISSOC-tiedotuslehteä (DE) (EN) (FR), jossa käsitellään erityisaiheita kuten vammaisten sosiaaliturvaa, terveydenhoitopalveluja, vanhuuden turvaa tai sosiaaliturvajärjestelmien tärkeimpiä muutoksia.

MISSCEEC II ‑hankkeessa (DE) (EN) (FR) koottiin tietoja Keski- ja Itä-Euroopan maiden sosiaaliturvalainsäädännöstä. Tavoitteena oli, että saadut tiedot on esitetty tavalla, joka vastaa MISSOC-taulukkojen tietojen esitystapaa.

Viimeisin päivitys 21.03.2005

Top