Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sosiaaliturvajärjestelmät ja henkilöiden vapaa liikkuvuus: täytäntöönpanomenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sosiaaliturvajärjestelmät ja henkilöiden vapaa liikkuvuus: täytäntöönpanomenettelyt

Tässä neuvoston asetuksessa säädetään yhteisön alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 käytännön täytäntöönpanomenettelyistä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa täsmennetään erityisesti kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset, toimitettavat asiakirjat ja muodollisuudet, jotka asianomaisten on täytettävä saadakseen etuuksia. Siinä täsmennetään myös hallinto- ja lääkärintarkastuksen menettelyt sekä edellytykset, joiden nojalla korvataan yhden jäsenvaltion laitoksen toisen jäsenvaltion laitoksen lukuun myöntämät etuudet, samoin kuin tilintarkastuslautakunnan tehtävät.

Asetuksen (ETY) N:o 574/72 kumoaminen

Asetus (EY) N:o 883/2004 annettiin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen yksinkertaistamiseksi ja selventämiseksi. Tämä uusi viitekehys helpottaa EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella. Se velvoittaa kansalliset sosiaaliturvaviranomaiset tiiviimpään yhteistyöhön ja tekee viranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon pakolliseksi.

Asetus (ETY) N:o 574/72 kumotaan. Jotkut sen säännöksistä pysyvät kuitenkin voimassa, jotta voidaan varmistaa siihen liittyvien yhteisön säädösten ja sopimusten oikeusvarmuus.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (ETY) N:o 574/72

1.10.1972

-

EYVL L 74, 27.3.1972

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Asetus (ETY) N:o 2864/72

1.1.1973

-

EYVL L 306, 31.12.1972

Asetus (ETY) N:o 1392/74

8.6.1974

-

EYVL L 152, 8.6.1974

Asetus (ETY) N:o 1209/76

26.5.1976

-

EYVL L 138, 26.5.1976

Asetus (ETY) N:o 2595/77

26.11.1977

-

EYVL L 302, 26.11.1977

Asetus (ETY) N:o 1390/81

1.12.1981

-

EYVL L 143, 29.5.1981

Asetus (ETY) N:o 2793/81

29.9.1981

-

EYVL L 275, 29.9.1981

Asetus (ETY) N:o 2001/83

22.8.1983

-

EYVL L 230, 22.8.1983

Asetus (ETY) N:o 1660/85

20.6.1985

-

EYVL L 160, 20.6.1985

Asetus (ETY) N:o 1305/89

16.5.1986

-

EYVL L 131, 13.5.1989

Asetus (ETY) N:o 2332/89

2.8.1989

-

EYVL L 224, 2.8.1989

Asetus (ETY) N:o 3427/89

16.11.1989

-

EYVL L 331, 16.11.1989

Asetus (ETY) N:o 2195/91

29.7.1991

-

EYVL L 206, 29.7.1991

Asetus (ETY) N:o 1247/92

1.6.1992

-

EYVL L 136, 19.5.1992

Asetus (ETY) N:o 1945/93

1.8.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 3095/95

1.1.1996

-

EYVL L 335, 30.12.1995

Asetus (EY) N:o 1290/97

4.10.1997 (3 artiklan 1 kohta viimeistään 1.1.1999)

-

EYVL L 176, 4.7.1997

Asetus (EY) N:o 1223/98

1.7.1998

-

EYVL L 168, 13.6.1998

Asetus (EY) N:o 1606/98

25.10.1998

-

EYVL L 209, 25.7.1998

Asetus (EY) N:o 307/1999

1.5.1999

-

EYVL L 38, 12.2.1999

Asetus (EY) N:o 1399/1999

1.9.1999

-

EYVL L 164, 30.6.1999

Asetus (EY) N:o 89/2001

7.2.2001

-

EYVL L 14, 18.1.2001

Asetus (EY) N:o 1386/2001

1.9.2001

-

EYVL L 187, 10.7.2001

Asetus (EY) N:o 410/2002

25.3.2002

-

EYVL L 62, 5.3.2002

Asetus (EY) N:o 859/2003

1.6.2003

-

EUVL L 124, 20.5.2003

Asetus (EY) N:o 1851/2003

11.11.2003

-

EUVL L 271, 22.10.2003

Asetus (EY) N:o 631/2004

1.6.2004

-

EUVL L 100, 6.4.2004

Asetus (EY) N:o 883/2004 kumoaa asetuksen (ETY) N:o 574/72

20.5.2004

-

EUVL L 166, 30.4.2004

Asetus (EY) N:o 77/2005

9.2.2005

-

EUVL L 16, 20.1.2005

Asetus (EY) N:o 647/2005

5.5.2005

-

EUVL L 117, 4.5.2005

Asetus (EY) N:o 207/2006

28.2.2006

-

EUVL L 36, 8.2.2006

Asetus (EY) N:o 629/2006

28.4.2006

-

EUVL L 114, 27.4.2006

Asetus (EY) N:o 1791/2006

20.11.2006

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 311/2007

12.4.2007

-

EUVL L 82, 23.3.2007

Asetus (EY) N:o 101/2008

25.2.2008

-

EUVL L 31, 5.2.2008

Asetus (EY) N:o 120/2009

2.3.2009

-

EUVL L 39, 10.2.2009

See also

Viimeisin päivitys 05.10.2009

Top