Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Joustoturva – keskeinen osa EU:n työmarkkinauudistusta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joustoturva – keskeinen osa EU:n työmarkkinauudistusta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Joustoturvan yleiset periaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla – KOM(2007) 359 lopullinen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa osoitetaan neljä osa-aluetta, joilla sekä työnantajat että työntekijät voisivat hyötyä joustoturvasta*. Työnantajille se merkitsee joustavaa työvoimaa. Työntekijöille se merkitsee tietynlaista turvaa pitkäaikaistyöttömyydeltä.

Tiedonannossa esitetään suuntaviivat, joiden avulla nämä kaksi tavoitetta voidaan saavuttaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Joustoturvaa voidaan soveltaa seuraavin keinoin:

joustavat ja luotettavat sopimusjärjestelyt nykyaikaisen työlainsäädännön ja työehtosopimusten avulla

työntekijöille annetaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, jotta he voivat hankkia koulutusta ja pätevöityä uusia tarjolle tulevia työpaikkoja varten

kansalliset politiikat, joilla tilapäisesti työttömänä olevia autetaan siirtymään uusiin työpaikkoihin

nykyaikaiset sosiaaliturvajärjestelmät, jotka tarjoavat riittävää toimeentulotukea ja kannustavat työvoiman liikkuvuutta.

Joustoturvan pitäisi

tasapainottaa työnantajien, työntekijöiden, työnhakijoiden ja viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia

mukautua kansallisiin olosuhteisiin, etenkin työmarkkinoihin ja työmarkkinasuhteisiin

kaventaa työmarkkinoiden sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välistä kuilua

olla osa rekrytointia ja irtisanomista yrityksissä ja helpottaa siirtymistä työpaikasta toiseen

edistää viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten välistä luottamusta ja yhteistyötä

varmistaa, että kustannukset ja hyödyt jakautuvat tasapuolisesti yritysten, yksittäisten ihmisten ja julkisten varojen välillä.

TAUSTAA

Joustoturvaa pidetään tärkeänä osana EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian täytäntöönpanoa, sillä se auttaa yrityksiä ja työntekijöitä sopeutumaan globalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

KESKEISET TERMIT

* Joustoturva: yhdennetty strategia, jossa yhdistyvät työmarkkinoiden jousto ja turva. Siinä pyritään ottamaan huomioon sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeet.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla (KOM(2007) 359 lopullinen, 27.6.2007)

Viimeisin päivitys: 28.10.2015

Top