Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tehdyt päätökset

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

Päätöksillä on luotu yhtenäinen eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka korvaa aikaisemmin käytetyt E111- ja E111B-lomakkeet. Kortilla tilapäisesti toisessa EU-maassa oleskelevat kansalaiset voivat hyödyntää yksinkertaistettuja korvausmenettelyjä kaikesta mahdollisesti saamastaan hoidosta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kortin myöntää maksutta kortinhaltijan kotimaan asianomainen viranomainen, joka päättää kortin voimassaoloajan.

Kortilla saa kaikissa 28 EU-maassa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä hoitoa samoilla ehdoilla kuin kyseisessä maassa asuvat henkilöt.

Kortti takaa, että tilapäisesti maassa oleskelevan kansalaisen hoito korvataan hoitoa antaneelle laitokselle.

Kortissa lukee kortinhaltijan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus. Kortissa on myös kortinhaltijan sairausvakuutuslaitoksen tiedot.

Jos vakuutettu ei pysty esittämään korttia, hänelle voidaan antaa korvaava väliaikainen todistus, jonka voimassaoloaika on rajoitettu.

Kortti on ulkoasultaan ja ominaisuuksiltaan yhtenäinen, jotta lääkintähenkilökunnan ja vakuutusyhtiöiden on helppo tunnistaa se.

Kortti ei korvaa matkavakuutusta, eikä se kata yksityisiä terveydenhuoltokuluja.

TAUSTAA

Lisätietoja: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

SÄÄDÖS

2003/751/EY: Päätös N:o 189, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavien lomakkeiden korvaamisesta eurooppalaisella sairaanhoidonkortilla hoidon saamiseksi oleskeltaessa tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa tai asuinvaltiossa

2003/752/EY: Päätös N:o 190, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, eurooppalaisen sairaanhoidonkortin teknisistä ominaisuuksista

2003/753/EY: Päätös N:o 191, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, lomakkeiden E 111 ja E 111 B korvaamisesta eurooppalaisella sairaanhoidonkortilla

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

2003/751/EY: Päätös N:o 189

18.6.2003

EUVL L 276, 27.10.2003, s. 1–3

2003/752/EY: Päätös N:o 190

18.6.2003

EUVL L 276, 27.10.2003, s. 4–18

2003/753/EY: Päätös N:o 191

18.6.2003

EUVL L 276, 27.10.2003, s. 19–21

Viimeisin päivitys: 22.09.2015

Top