Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma 2011–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma 2011–2013

MEDIA Mundus on eurooppalainen ohjelma, jolla pyritään edistämään yhteistyötä audiovisuaalialalla Euroopan ja kolmansien maiden ammattilaisten välillä. Ohjelmalla pyritään toteuttamaan Lissabonin tavoitteita, ja sillä on keskeinen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden edistämisessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1041/2009/EY, tehty 21 päivänä lokakuuta 2009, kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä perustetaan MEDIA Mundus -ohjelma audiovisuaalialalla toteutettavien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden rahoittamista varten kolmannen maiden audiovisuaalialan ammattilaisten kanssa ajanjaksolle 2011–2013.

Soveltamisala

Ohjelma on tarkoitettu koko maailman ammattilaisille, mutta hankkeen koordinoijan asuinmaan on oltava yksi seuraavista:

 • jäsenvaltio
 • Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-valtio
 • maa, joka ilmoittaa halukkuutensa osallistua ohjelmaan ja maksaa rahoitusosuuden, joka lasketaan samalla periaatteella kuin sen rahoitusosuus MEDIA 2007 -ohjelmassa.

Mitkä ovat ehdot ohjelmaan osallistumiselle?

Ehdotettujen hankkeiden on täytettävä seuraavat ehdot:

 • hanke on toteutettava yhdessä eurooppalaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten kanssa
 • hankkeessa on oltava vähintään kolme kumppania kansainvälisen verkostoitumisen edistämisen takia
 • eurooppalaisen ammattilaisen on koordinoitava hanketta, ja siinä on oltava vähintään yksi kumppani kolmannesta maasta.

Mitkä ovat ohjelman tavoitteet?

Ohjelmalla pyritään lisäämään Euroopan audiovisuaalialan monipuolisuutta ja kilpailukykyä sekä kasvattamaan Euroopan roolia kulttuurialalla.

Tiedonvaihto, koulutus ja markkinatuntemus

Eurooppalaiset ja kolmansien maiden ammattilaiset pyrkivät ohjelman puitteissa parantamaan tietämystään toistensa audiovisuaalimarkkinoista ja erityisesti niiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista.

Ohjelman myötä järjestetään ammatillista koulutusta, jonka pääpaino on

 • audiovisuaalisten teosten tuotannon, yhteistuotannon, jakelun, esittämisen ja levittämisen edellytyksissä kansainvälisellä asteikolla
 • uusien teknologioiden tuomisessa koko arvoketjuun (tuotantoon, jälkituotantoon, jakeluun, markkinointiin ja arkistointiin).

Kilpailukyky ja jakelu

Ohjelman on tarkoitus helpottaa ulkomaalaisten kumppaneiden hakemista eurooppalaisia audiovisuaalialan teoksia varten, ja se suosii yhteistuotantomarkkinoita.

Lisäksi sen on tarkoitus myös edistää audiovisuaalisten teosten kansainvälistä myyntiä.

Levitys

Tällä tasolla ohjelman tavoitteena on

 • parantaa audiovisuaalisten teosten ohjelmisto- ja esitysolosuhteita EU-maiden ja kolmansien maiden elokuvateattereissa
 • parantaa kolmansien maiden audiovisuaalisten teosten lähetys- ja jakeluolosuhteita eurooppalaisilla jakelukanavilla ja eurooppalaisten teosten lähetys- ja jakeluolosuhteita kansainvälisten jakelukanavien kautta
 • järjestää erityisesti nuorelle yleisölle suunnattuja tapahtumia ja aloitteita.

Mikä on ohjelman talousarvio?

Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi kaudeksi 2011–2013 ovat 15 miljoonaa euroa (josta 13,5 miljoonaa on osoitettu hankkeiden tukemiseen).

Taustaa

Teosten tuotantoon ja levitykseen kohdistuvien digitaalisen vallankumouksen vaikutusten takia audiovisuaaliala on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana huomattavasti. Lisäksi sen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden suojelussa kansainvälisellä tasolla jatkaa kasvuaan. Tässä yhteydessä avoin julkinen kuuleminen MEDIA Mundus -ohjelman osalta osoitti, että eurooppalaiset ja kolmansien maiden ammattilaiset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä edistääkseen audiovisuaalisten teosten levitystä sekä elokuvatuntemusta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1041/2009/EY

24.11.2009

-

EUVL L 288, 4.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2010/478/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä [EUVL L 234, 4.9.2010].

Viimeisin päivitys 29.11.2010

Top