Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen yhteistyö

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen yhteistyönsä helpottamiseksi ja järjestämiseksi. Puitesopimuksessa määritellään niiden poliittista yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

SÄÄDÖS

Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista.

TIIVISTELMÄ

Tämä puitesopimus on allekirjoitettu Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Sopimuksessa on useita määräyksiä, jotka koskevat niiden työn organisointia ja yhteistyötä.

Määräyksissä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • komission poliittinen vastuu
  • jatkuvan ja tehokkaan poliittisen vuoropuhelun luominen
  • lainsäädäntömenettelyjen toteuttaminen.

Komission poliittinen vastuu

Komission kokoonpano on poliittisesti voimakkaasti sidoksissa Euroopan parlamenttiin. Komission puheenjohtajan ja sen muiden jäsenten on nimittäin saatava eurokansanedustajien hyväksyntä. Parlamenttia kuullaan myöhemminkin kaikissa komissiota koskevissa muutoksissa, ja erityisesti silloin, kun

  • komission yksittäinen jäsen eroaa tai hänet vaihdetaan
  • komission sisäisiä vastuualueita jaetaan uudelleen.

Parlamentti voi myös pyytää komission puheenjohtajaa erottamaan yksittäisen komission jäsenen. Puheenjohtaja tutkii tämän pyynnön, ja hänen on perusteltava mahdollinen kieltäytymisensä.

Komission jäsenet voivat lisäksi asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa. Tällöin heidän on puitesopimuksen mukaisesti otettava palkatonta vaalivapaata vaalikampanjansa ajaksi.

Poliittinen vuoropuhelu

Puitesopimuksen tarkoituksena on luoda tehokas yhteistyö komission ja parlamentin välille. Sopimuksen mukaan niiden edustajien välille on järjestettävä säännöllisiä kokouksia. Kokouksia voidaan järjestää esimerkiksi komission jäsenten kollegion ja parlamentin valiokuntien puheenjohtajien välille.

Parlamentti ja komissio sitoutuvat puitesopimuksella myös tutkimaan huolellisesti toisiltaan saamansa pyynnöt. Komissio sitoutuu lisäksi takaamaan, että parlamentti voi osallistua sen kokouksiin ja pääsee tutustumaan sen asiakirjoihin lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyjen yhteydessä.

Puitesopimuksessa on lisäksi erityismääräyksiä sellaisten kansainvälisten sopimusten tekemisestä, joihin EU on liittynyt. Puitesopimuksessa taataan, että parlamenttia kuullaan sopimuksista neuvoteltaessa ja niitä tehtäessä.

Lisäksi komissio on se EU:n toimielin, jonka tehtävänä on edustaa EU:ta kansainvälisissä konferensseissa. Se sitoutuu tässä ominaisuudessaan helpottamaan Euroopan parlamentin jäsenistä muodostettujen valtuuskuntien ottamista unionin valtuuskuntien mukaan tiettyihin konferensseihin. Euroopan parlamentin jäsenistä muodostetuilla valtuuskunnilla on kuitenkin ainoastaan tarkkailijan asema; ne eivät voi osallistua mahdollisiin neuvotteluihin.

Puitesopimuksessa määrätään vielä komission ja parlamentin välisestä yhteistyöstä tietyillä erityisaloilla:

Yhteistyö lainsäädäntömenettelyissä

Puitesopimuksessa määrätään tarkasti, miten parlamentin ja komission tehtävät järjestetään lainsäädäntömenettelyjen toteuttamiseksi.

Komission on ensinnäkin esiteltävä vuotuinen työohjelmansa parlamentille. Molemmat toimielimet antavat puitesopimuksessa myös useita säädösten hyväksymismenettelyä koskevia sitoumuksia. Sitoumukset koskevat esimerkiksi määräaikoja, joiden kuluessa parlamentti toimittaa tarkistuksena, ja niiden huolellista tutkimista komissiossa.

Euroopan parlamentin jäsenet voivat lisäksi esittää komission jäsenille kysymyksiä lainsäädäntöehdotusten parlamenttikäsittelyn yhteydessä. Kysymyksiä voidaan esittää joko parlamentin täysistunnoissa tai parlamentin valiokuntien kokouksissa. Komission jäsenet voivat myös omasta pyynnöstään saapua parlamentin kuultavaksi.

Taustaa

EU:n toimielinten sopimukset perustuvat EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklaan. Sopimusten tarkoituksena on järjestää ja helpottaa yhteistyötä varsinkin komission, parlamentin ja neuvoston mutta myös muiden toimielinten välillä.

Toimielinten sopimukset velvoittavat ainoastaan niiden allekirjoittajina olevia toimielimiä. Niillä ei voida missään tapauksessa kumota tai muuttaa EU:n perussopimusten määräyksiä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

20.10.2010

-

EUVL L 304, 20.11.2010

Viimeisin päivitys 28.01.2011

Top