Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kansainväliset sopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kansainväliset sopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla

MITÄ EU:N PERUSSOPIMUKSISSA SANOTAAN EU:N SOPIMUKSISTA?

  • Kansainväliset sopimukset ovat yhdessä yksipuolisten säädösten (asetukset, direktiivit, päätökset, lausunnot ja suositukset) kanssa EU:n johdetun oikeuden säädöksiä.
  • Ne ovat kansainvälisen julkisoikeuden alaisia sopimuksia, joista seuraa sopijapuolten keskenään sopimia oikeuksia ja velvoitteita sopijapuolille.
  • Toisin kuin yksipuoliset sopimukset, nämä sopimukset eivät siis ole seurausta lainsäädäntömenettelystä tai vain yhden toimielimen päätöksestä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset EU on tehnyt toisen kansainvälisen julkisoikeudellisen subjektin, kuten valtion tai kansainvälisen järjestön, kanssa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 216 artiklassa kerrotaan tilanteet, joissa EU:lla on valtuutus tällaisten sopimusten solmimiseen. Neuvottelujen ja allekirjoitusten jälkeen aihealueesta riippuen näihin sopimuksiin saatetaan tarvita ratifiointi sekundaarilainsäädännön asetuksella.

Kansainväliset sopimukset sitovat koko EU:ta. Ne ovat yksipuolisten johdetun oikeuden säädösten yläpuolella; näiden säädösten on siis oltava kansainvälisten sopimusten mukaisia.

Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklassa säännellään EU:n kauppapolitiikkaa, joka on tärkeä EU:n ulkoinen toimivalta ja keskeinen tekijä sen suhteissa muun maailman kanssa.

Esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista:

Ellei sopimuksen aihealue sisälly EU:n yksinomaisen toimivallan piiriin, myös EU-maiden on allekirjoitettava sopimus. Nämä ovat niin sanottuja ”sekasopimuksia”. Se tarkoittaa, että EU:n lisäksi EU-maista tulee EU:n ulkopuolisten sopijapuolien sopijapuolia. Sekasopimusten edellytyksenä voi myös olla EU-maiden ja EU:n välisten velvoitteiden jakamista koskevan EU:n sisäisen säädöksen antaminen.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 144)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Viimeisin päivitys: 16.08.2016

Top