Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Energia

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan energiapolitiikan merkitys omistamalla sille erillinen luku Euroopan unionin (EU) perustamissopimuksissa. EU:lla on nyt selkeästi määritetyt toimivaltuudet, jotta se voi vastata jäsenvaltioiden yhteisiin tavoitteisiin energiakysymyksissä.

Kansainvälinen tilanne ja energiakysymysten kehittyminen ovat osoittaneet yhteisen energiapolitiikan tärkeyden. Yhteinen energiapolitiikka on tehokkain tapa ratkaista erilaisia kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, energian toimitusvarmuus ja vuoropuhelu energian tuottajamaiden kanssa.

ENERGIAPOLITIIKAN UUSI OIKEUSPERUSTA EUROOPAN TASOLLA

Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa EU:n perustamissopimuksissa ei ollut erityismääräystä EU:n toiminnasta energia-alalla.

Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön energia‑alaa koskeva oikeusperusta EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa. Tämä uudistus auttaa erittelemään ja selkeyttämään EU:n toimintaa energia-alalla.

EU voi toteuttaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on

  • varmistaa energiamarkkinoiden toimivuus
  • turvata energian toimitusvarmuus
  • edistää energiatehokkuutta
  • edistää energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti antavat säädökset tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen alueiden komiteaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan. Verotuksellisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvosto kuitenkin päättää yksimielisesti parlamenttia kuultuaan.

EU:N TOIMIVALLAN RAJAAMINEN ENERGIA-ASIOISSA

Energia-asiat kuuluvat EU:n ja jäsenvaltioiden kesken jaetun toimivallan piiriin, ja niihin sovelletaan toissijaisuusperiaatetta. EU voi näin ollen puuttua niihin ainoastaan, jos se voi toimia jäsenvaltioita tehokkaammin.

Lissabonin sopimuksessa tarkennetaan myös, että EU ei voi vaikuttaa jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin muutoin kuin yksimielisellä päätöksellä ympäristönsuojeluun liittyvin perustein (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artikla). Tämä rajoitus kattaa erityisesti taustalla olevan ydinenergiakysymyksen. Siihen liittyvät tilanteet ja mielipiteet vaihtelevat suuresti Euroopan maiden välillä.

Lissabonin sopimuksessa viitataan jäsenvaltioiden välisen "yhteisvastuun henkeen" unionin energiapolitiikan toteuttamisessa. Yhteisvastuun merkitys korostuu erityisesti kriisiaikoina: jos yhden tai useamman jäsenvaltion energiahuolto häiriintyy, ne voivat luottaa energiantoimitukseen muista jäsenvaltioista.

Viimeisin päivitys 19.04.2010

Top