Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Union ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Union ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

 

TIIVISTELMÄ

UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEAN EDUSTAJAN TEHTÄVÄT

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (korkea edustaja) on vastuussa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta. Korkea edustaja on samaan aikaan yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista ja siten huolehtii EU:n kaiken ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Nimitys

Euroopan neuvosto nimittää korkean edustajan viiden vuoden toimikaudelle määräenemmistöllä (Euroopan komission puheenjohtajan suostumuksella). Euroopan parlamentti äänestää myös korkean edustajan hyväksymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisesti. Näin toimitaan, koska korkea edustaja on myös yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista, ja Euroopan komission nimeämiseen kokonaisuudessaan tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Vastuut

Korkea edustaja osallistuu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitykseen tekemällä ehdotuksia Euroopan unionin neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle.

Sitten korkea edustaja varmistaa hyväksyttyjen päätösten täytäntöönpanon.

Komission varapuheenjohtajana korkea edustaja varmistaa, että EU:n kaikki ulkonen toiminta kehitysavun, kaupan, humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan alueilla on johdonmukaista ja tehokasta.

Korkea edustaja johtaa ulkoministerikokousta Euroopan unionin neuvostossa.

Korkea edustaja myös edustaa EU:ta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) avustaa korkeaa edustajaa tämän tehtävien hoitamisessa. EUH perustettiin Lissabonin sopimuksella, ja se perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 27 artiklaan. Se koostuu neuvoston pääsihteeristön ja komission viranomaisista sekä henkilöstöstä, joka on lähetetty EU-maiden ulkoasiainhallinnosta.

TAUSTAA

Korkean edustajan asema perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 ja 27 artiklaan. Toimi perustettiin vuoden 1999 Amsterdamin sopimuksella, joskin siihen liittyvät ulkopoliittiset vastuut jaettiin ulkosuhteista vastaavan Euroopan komission jäsenen kanssa. Vuoden 2009 Lissabonin sopimuksella korkean edustajan vastuualueita laajennettiin ja toimenhaltijasta tehtiin komission varapuheenjohtaja, jotta korkea edustaja pystyisi paremmin edustamaan EU:ta sen ulkopoliittisissa tavoitteissa.

Viimeisin päivitys: 24.11.2015

Top