Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Katastrofienvalmiuksien vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Katastrofienvalmiuksien vahvistaminen

Euroopan unioni (EU) aikoo ottaa käyttöön uuden strategian luonnonkatastrofien sekä ihmisten aiheuttamien katastrofien hoitamisessa. Strategialla pyritään parantamaan toimien koordinointia ja olemassa olevien välineiden käyttöä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 26 päivänä lokakuuta 2010 – ”Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli” (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (KOM(2010) 600 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Komissio tekee useita ehdotuksia vahvistaakseen Euroopan unionin (EU) katastrofivalmiuksia luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien varalta. EU auttaa katastrofiuhreja sekä EU:n jäsenvaltioissa että muualla maailmassa.

Tällä uudella strategialla pyritään helpottamaan asiantuntijoiden ja resurssien mobilisointia pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun alalla.

Ehdotukset perustuvat Lissabonin sopimuksen kahteen uuteen määräykseen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 196 artikla antaa EU:lle valtuudet kehittää katastrofitapausten koordinointia Euroopan tasolla, ja SEUT 122 artiklassa määrätään yhteisvastuun hengessä tapahtuvasta taloudellisesta avustuksesta.

Avun johdonmukaisuus

Uusi strategia perustuu humanitaarisen avunannon ja pelastuspalvelun yhdistämiseen. Samassa yhteydessä on perustettava uusi hätäapukeskus komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) (EN) yhteyteen. Sen on tarkoitus toimia yhdessä pelastuspalveluista ja humanitaarisesta avusta vastaavien EU-maiden viranomaisten kanssa sekä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) (DE) (EN) (FR) ja EU:n lähetystöjen kanssa kolmansiin maihin kohdistuvan avun osalta.

Komissio pyrkii myös parempaan koordinointiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kanssa etenkin tiedonvaihdon avulla. Tiedonvaihdon laatu varmistetaan kehittämällä järjestelmä, jossa useantasoiset yhteyspisteet aina kansalliselle tasolle saakka toimivat verkossa olevien viestintävälineiden, kuten CECIS-järjestelmän avulla ja toimittamalla tietoja reaaliajassa.

Toiminnan tehokkuus

Strategialla pyritään parantamaan toimien tehokkuutta seuraavin keinoin:

  • resurssien ja valmiuksien ennakkosuunnittelu ja kartoitus välittömän toiminnan takaamiseksi
  • hätäapuresurssien ennakoiva sijoitus kansainvälisen logistiikkaverkoston ansiosta, jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon paikallisia resursseja
  • tarvearviointi hätäapuvaiheessa sekä jälleenrakennustoimien valmistelussa
  • logistiikkatoimintojen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen eurooppalaisen tason koordinointiyksikköjen avulla
  • kuljetusten koordinointi siviili- ja sotilaallisten valmiuksien ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä myös eurooppalaisella tasolla tapahtuvan yhteisrahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien lisäämisen kautta
  • sotilaallisten resurssien käyttäminen etenkin komission kriisiaputoimien koordinoinnissa.

Komissio ehdottaa myös EU:n katastrofiavun näkyvyyden parantamista uuden viestintästrategian avulla.

See also

  • Euroopan komissio, humanitaarinen apu ja pelastuspalveluasiat (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 09.02.2011

Top