Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin kansalaisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin kansalaisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artikla

TIIVISTELMÄ

MITÄ EU:N KANSALAISUUS TARKOITTAA?

Jokainen, jolla on jonkin EU-maan kansalaisuus, on automaattisesti EU:n kansalainen. Periaate on kirjattu EU:n perussopimuksiin, ja se on tärkeä tekijä eurooppalaisen identiteetin rakentumisessa. EU:n kansalaisuus ei korvaa jäsenmaan kansalaisuutta, vaan täydentää sitä ja antaa ihmisille tiettyjä oikeuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n kansalaisuus oikeuttaa

matkustamaan ja oleskelemaan missä tahansa EU:n alueella

äänestämään ja asettumaan ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa sekä kunnallisissa vaaleissa asuinmaassaan

saamaan diplomaattiviranomaisten antamaa suojelua ja konsuliapua ympäri maailman miltä tahansa EU-maalta

vetoamaan Euroopan parlamenttiin missä tahansa EU:n toimivaltaan kuuluvassa kysymyksessä

jättämään Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun minkä tahansa EU:n toimielimen hallinnollisesta väärinkäytöksestä

ottamaan yhteyttä unionin toimielimiin millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja saamaan vastauksen samalla kielellä

saamaan tietoja Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvostonasiakirjoista tietyin edellytyksin

osallistumaan julkisiin kokeisiin EU:n virkamieheksi pääsemiseksi.

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön uusi kansalaisia koskeva osallistumisen muoto: kansalaisaloite . Sen avulla miljoona EU-kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöaloitteen alalla, jolla EU on toimivaltainen.

TAUSTAA

EU:n kansalaisuus määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 artiklassa.

Viimeisin päivitys: 14.01.2016

Top