Help Print this page 
Title and reference
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle yhteisön osallistumisesta voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevaan velkahuojennusaloitteeseen (HIPC-aloite)

/* KOM/99/0518 lopull. */
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.