Help Print this page 

Document 32007R0606

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 606/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007 , yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteen II muuttamisesta
  • In force
OJ L 141, 2.6.2007, p. 4–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 131 - 154

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/606/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 606/2007,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan,

on kuullut yleisten tullietuuksien komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 17 päivänä lokakuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1549/2006 (2) on mukana tietoja, jotka vaikuttavat asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä II olevaan luetteloon.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitettä II olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 980/2005 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1.


LIITE

”LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön (CN) tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja etuuskohtelu määräytyy CN-koodien mukaisesti. Jos ilmoitettu CN-koodi on ’ex’-koodi, etuuskohtelu määritetään sekä CN-koodin että kuvauksen perusteella.

Tähdellä merkittyjä CN-koodin tuotteita luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa yhteisön säännöksissä säädettyjä edellytyksiä.

Sarakkeessa ’Arka (S) / Muu kuin arka (NS)’ ilmoitetaan yleisen menettelyn (7 artikla) sekä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (8 artikla) soveltamisalaan kuuluvat tuotteet. Tuotteet jaotellaan luettelossa joko tunnuksella NS (non-sensitive eli 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muut kuin arat tuotteet) tai tunnuksella S (sensitive eli 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut arat tuotteet).

Yksinkertaisuuden vuoksi tuotteet luetellaan ryhmissä. Näihin voi kuulua tuotteita, jotka on vapautettu yhteisen tullitariffin mukaisista tulleista tai joiden osalta tullit on suspendoitu.

CN-koodi

Kuvaus

Arka (S)/muu kuin arka (NS)

0101 10 90

Elävät puhdasrotuiset siitosaasit ja muut

S

0101 90 19

Elävät hevoset, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, muut kuin teuraseläimet

S

0101 90 30

Elävät aasit, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

S

0101 90 90

Elävät muulit ja muuliaasit

S

0104 20 10 *

Elävät puhdasrotuiset siitosvuohet

S

0106 19 10

Elävät kesyt kanit

S

0106 39 10

Elävät kyyhkyt

S

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

S

0206 80 91

Hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

S

0206 90 91

Hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, jäädytetyt, muut kuin farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

S

0207 14 91

Kanan maksa, jäädytetty

S

0207 27 91

Kalkkunan maksa, jäädytetty

S

0207 36 89

Ankan, hanhen tai helmikanan maksa, muu kuin hanhen tai ankan rasvainen maksa (’foie gras’)

S

ex 0208 (1)

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan alanimikkeen 0208 90 55 tuotteet (paitsi alanimikkeen 0208 90 70 tuotteet, joihin alaviitettä ei sovelleta)

S

0208 90 70

Sammakonreidet

NS

0210 99 10

Hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

S

0210 99 59

Muut nautaeläimen syötävät osat, suolatut, suolavedessä olevat, kuivatut tai savustetut, muut kuin pallealiha tai kuveliha

S

0210 99 60

Lampaan ja vuohen muut syötävät osat, suolatut, suolavedessä olevat, kuivatut tai savustetut

S

0210 99 80

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen muut syötävät osat, suolatut tai suolavedessä olevat, kuivatut tai savustetut, muut kuin siipikarjan maksa, muuta kuin kesyä sikaa

S

ex 3 ryhmä (2)

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 0301 10 90 tuotteet

S

0301 10 90

Elävät suolaisen veden akvaariokalat

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

S

0405 20 10

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus vähintään 39 mutta enintään 75 painoprosenttia

S

0407 00 90

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt, muut kuin siipikarjanmunat

S

0409 00 00 (3)

Luonnonhunaja

S

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

S

0511 99 39

Pesusienet, eläinperäiset, muut kuin valmistamattomat

S

ex 6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä, ei kuitenkaan alanimikkeen 0604 91 40 tuotteet

S

0604 91 40

Havupuun oksat, tuoreet

NS

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

S

0703 10

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa- ja salottisipulit

S

0703 90 00

Tuoreet tai jäähdytetyt purjosipulit ja muut Allium-sukuiset kasvikset

S

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

S

0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa), sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

S

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

S

ex 0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, tullattaessa 16.5.–31.10.

S

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

S

0709 20 00

Tuore tai jäähdytetty parsa

S

0709 30 00

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot

S

0709 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ruoti- eli lehtisellerit

S

0709 51 00

0709 59

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet, ei kuitenkaan alanimikkeen 0709 59 50 tuotteet

S

0709 60 10

Tuoreet tai jäähdytetyt makeat ja miedot paprikat

S

0709 60 99

Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin makeat ja miedot paprikat, muut kuin kapsasiinin tai Capsicumin alkoholipitoisten aleoresiinien valmistukseen tarkoitetut, muut kuin haihtuvien öljyjen ja resinoidien teolliseen valmistukseen tarkoitetut

S

0709 70 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

S

0709 90 10

Salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa), sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Tuoreet tai jäähdytetyt lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

S

0709 90 31 *

Tuoreet tai jäähdytetyt oliivit, muuhun käyttöön kuin öljyn valmistukseen tarkoitetut

S

0709 90 40

Tuoreet tai jäähdytetyt kaprikset

S

0709 90 50

Tuore tai jäähdytetty fenkoli

S

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

S

ex 0709 90 80

Tuoreet tai jäähdytetyt latva-artisokat, tullattaessa 1.7.–31.10.

S

0709 90 90

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset

S

ex 0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), ei kuitenkaan alanimikkeen 0710 80 85 tuotteet

S

0710 80 85 (4)

Jäädytetyt parsat (myös höyryssä tai vedessä keitetyt)

S

ex 0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen 0711 20 90 tuotteet

S

ex 0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan oliivit eikä alanimikkeen 0712 90 19 tuotteet

S

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

S

0714 20 10 *

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina

NS

0714 20 90

Bataatit, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin tuoreet, kokonaiset, ihmisravinnoksi tarkoitetut

S

0714 90 90

Maa-artisokat ja niiden kaltaiset runsaasti inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut; saagoydin

NS

0802 11 90

0802 12 90

Tuoreet tai kuivatut mantelit, kuorelliset ja kuorettomat, muut kuin karvasmantelit

S

0802 21 00

0802 22 00

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät tai filbertspähkinät (Corulys spp.), myös kuorettomat

S

0802 31 00

0802 32 00

Tuoreet tai kuivatut saksanpähkinät, myös kuorettomat

S

0802 40 00

Tuoreet tai kuivatut kastanjat (Castanea spp.), myös kuorettomat

S

0802 50 00

Tuoreet tai kuivatut pistaasimantelit (pistaasipähkinät), myös kuorettomat

NS

0802 60 00

Tuoreet tai kuivatut australianpähkinät (macadamiapähkinät), myös kuorettomat

NS

0802 90 50

Tuoreet tai kuivatut männynsiemenet, myös kuorettomat

NS

0802 90 85

Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat

NS

0803 00 11

Tuoreet jauhobanaanit

S

0803 00 90

Kuivatut banaanit, myös jauhobanaanit

S

0804 10 00

Tuoreet tai kuivatut taatelit

S

0804 20 10

0804 20 90

Tuoreet tai kuivatut viikunat

S

0804 30 00

Tuoreet tai kuivatut ananakset

S

0804 40 00

Tuoreet tai kuivatut avokadot

S

ex 0805 20

Tuoreet tai kuivatut mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, tullattaessa 1.3.–31.9.

S

0805 40 00

Tuoreet tai kuivatut greipit ja pomelot

NS

0805 50 90

Tuoreet tai kuivatut limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

S

0805 90 00

Muut tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

S

ex 0806 10 10

Tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tullattaessa 1.1.–20.7. ja 21.11.–31.12., ei kuitenkaan Emperor-lajiketta (Vitis vinifera cv.) olevat, tullattaessa 1.–31.12.

S

0806 10 90

Muut tuoreet viinirypäleet

S

ex 0806 20

Kuivatut viinirypäleet, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0806 20 30 tuotteet, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino yli 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Tuoreet melonit (myös vesimelonit)

S

0808 10 10

Tuoreet omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut omenat, irtotavarana, tullattaessa 16.9.–15.12.

S

0808 20 10

Tuoreet päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut päärynät, irtotavarana, tullattaessa 1.8.–31.12.

S

ex 0808 20 50

Muut tuoreet päärynät, tullattaessa 1.5.–30.6.

S

0808 20 90

Tuoreet kvittenit

S

ex 0809 10 00

Tuoreet aprikoosit, tullattaessa 1.1.–31.5. ja 1.8.–31.12.

S

0809 20 05

Tuoreet hapankirsikat (Prunus cerasus)

S

ex 0809 20 95

Tuoreet kirsikat, muut kuin hapankirsikat (Prunus cerasus), tullattaessa 1.1.–20.5. ja 11.8.–31.12.

S

ex 0809 30

Tuoreet persikat, myös nektariinit, tullattaessa 1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12.

S

ex 0809 40 05

Tuoreet luumut, tullattaessa 1.1.–10.6. ja 1.10.–31.12.

S

0809 40 90

Tuoreet oratuomenmarjat

S

ex 0810 10 00

Tuoreet mansikat, tullattaessa 1.1.–30.4. ja 1.8.–31.12.

S

0810 20

Tuoreet vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

S

0810 40 30

Tuoreet mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)

S

0810 40 50

Tuoreet pensaskarpalot ja pensasmustikat (Vaccinium macrocarpon- ja Vaccinium corymbosum -lajien hedelmät)

S

0810 40 90

Muut tuoreet Vaccinium-suvun hedelmät

S

0810 50 00

Tuoreet kiivit

S

0810 60 00

Tuoreet durianit

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Tuoreet musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

S

0810 90 95

Muut tuoreet hedelmät

S

ex 0811

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0811 10 ja 0811 20 tuotteet

S

0811 10 ja 0811 20 (5)

Vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset

S

ex 0812

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen 0812 90 30 tuotteet

S

0812 90 30

Papaijat

NS

0813 10 00

Kuivatut aprikoosit

S

0813 20 00

Luumut

S

0813 30 00

Kuivatut omenat

S

0813 40 10

Kuivatut persikat, myös nektariinit

S

0813 40 30

Kuivatut päärynät

S

0813 40 50

Kuivatut papaijat

NS

0813 40 95

Muut kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801–0806 kuulumattomat

NS

0813 50 12

Kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan nimikkeiden 0801–0806 hedelmien sekoitukset, papaijoista, tamarindeista, cashew-omenoista, litseistä, jakkipuun hedelmistä, sapotilloista, passiohedelmistä, karamboloista ja pitahaijoista (pitahaya), luumuja sisältämättömät

S

0813 50 15

Muut kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan nimikkeiden 0801–0806 hedelmien sekoitukset, luumuja sisältämättömät

S

0813 50 19

Kuivattujen hedelmien sekoitukset, ei kuitenkaan nimikkeiden 0801–0806 hedelmien sekoitukset, luumuja sisältävät

S

0813 50 31

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 trooppisia pähkinöitä

S

0813 50 39

Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan muita pähkinöitä kuin nimikkeiden 0801 ja 0802 trooppisia pähkinöitä

S

0813 50 91

8 ryhmän pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien muut sekoitukset, luumuja tai viikunoita sisältämättömät

S

0813 50 99

8 ryhmän pähkinöiden ja kuivattujen hedelmien muut sekoitukset

S

0814 00 00

Sitrushedelmien ja melonin (myös vesimelonin) kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa säilöttyinä

NS

ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ja 0904 20 10, nimikkeiden 0905 00 00 ja 0907 00 00, eikä alanimikkeiden 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ja 0910 99 99 tuotteet

NS

0901 12 00

Paahtamaton kahvi, kofeiiniton

S

0901 21 00

Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen

S

0901 22 00

Paahdettu kahvi, kofeiiniton

S

0901 90 90

Kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

S

0904 20 10

Makeat ja miedot paprikat, kuivatut, murskaamattomat ja jauhamattomat

S

0905 00 00

Vanilja

S

0907 00 00

Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret)

S

0910 91 90

Kahden tai useamman eri nimikkeisiin 0904–0910 kuuluvan tuotteen sekoitukset, murskatut tai jauhetut

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timjami; laakerinlehdet

S

0910 99 99

Muut mausteet, muut kuin kahden tai useamman eri nimikkeisiin 0904–0910 kuuluvan tuotteen sekoitukset, murskatut tai jauhetut

S

ex 1008 90 90

Kvinoa

S

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

S

1106 10 00

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

S

1106 30

8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe

S

1108 20 00

Inuliini

S

ex 12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät, ei kuitenkaan alanimikkeiden 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 ja 1209 99 91 tuotteet; teollisuus- ja lääkekasvit, ei kuitenkaan nimikkeen 1210 ja alanimikkeen 1211 90 30 tuotteet eikä alanimikkeiden 1212 91 ja 1212 99 20 tuotteet; oljet ja kasvirehu

S

1209 21 00

Sini- eli rehumailasen (alfalfa) siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 23 80

Muut nadansiemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 29 50

Lupiininsiemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 29 80

Muiden rehukasvien siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 30 00

Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 91 10

1209 91 90

Muut kasvisten siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen

NS

1209 99 91

Pääasiallisesti kukkiensa vuoksi viljeltyjen ruohomaisten kasvien siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen, muut kuin alanimikkeeseen 1209 30 00 kuuluvat

NS

1210 (6)

Tuoreet ja kuivatut humalatähkät, myös murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut; lupuliini

S

1211 90 30

Tuoreet tai kuivatut tonkapavut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut

NS

ex 13 ryhmä

Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 1302 12 00 tuotteet

S

1302 12 00

Lakritsista saadut kasvimehut ja -uutteet

NS

1501 00 90

Siipikarjanrasva, muu kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluva

S

1502 00 90

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat, muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu

S

1503 00 19

Laardisteariini ja oleosteariini, muut kuin teolliseen käyttöön tarkoitetut

S

1503 00 90

Laardiöljy, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat, muu kuin muuhun teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu taliöljy

S

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1505 00 10

Villarasva, raaka

S

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1508

Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1511 10 90

Palmuöljy, raaka, muu kuin muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettu

S

1511 90

Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muut kuin raaka öljy

S

1512

Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1513

Kookos- (kopra-), palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1514

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

S

ex 1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeen 1516 20 10 tuotteet

S

1516 20 10

Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

NS

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeeseen 1516 kuuluvat

S

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, ei kuitenkaan nimikkeeseen 1516 kuuluvat; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista

S

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt, muut kuin raa’at

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Öljyjen pohjasakat; neutralointimassa (soap-stock), muut kuin ne, joissa on oliiviöljyn ominaisuudet omaavaa öljyä

S

1601 00 10

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, maksasta valmistetut, ja maksaan perustuvat elintarvikevalmisteet

S

1602 20 11

1602 20 19

Hanhen- tai ankanmaksa, valmisteet tai säilykkeet

S

1602 41 90

Kinkku ja sen palat, valmisteet ja säilykkeet, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 42 90

Lapa ja sen palat, valmisteet ja säilykkeet, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 49 90

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, siasta valmistetut, myös sekavalmisteet, muuta kuin kesyä sikaa

S

1602 50 31, 1602 50 39 ja 1602 50 80 (7)

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, naudasta valmistetut, kypsennetyt, myös ilmanpitävissä pakkauksissa

S

1602 90 31

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, riistasta tai kanista valmistetut

S

1602 90 41

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, porosta valmistetut

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta tai muista eläimenosista, lampaasta tai vuohesta tai muista eläimistä valmistetut, kypsentämätöntä naudanlihaa tai nautaa olevia muita eläimenosia sisältämättömät ja kesyn sian lihaa tai kesyä sikaa olevia muita eläimenosia sisältämättömät

S

1603 00 10

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

S

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

S

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

S

1702 50 00

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

S

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi

S

1704 (8)

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

S

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

S

ex 19 ryhmä

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 1901 20 00 ja 1901 90 91 tuotteet

S

1901 20 00

Seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

NS

1901 90 91

Muut, jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401–0404 tuotteista jauheeksi valmistettuja elintarvikkeita

NS

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet, ei kuitenkaan nimikkeen 2002 ja alanimikkeiden 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ja ex 2008 70 tuotteet

S

2002 (9)

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

S

2005 80 00 (10)

Sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

S

2008 20 19

2008 20 39

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt ananakset, lisättyä alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

NS

ex 2008 40 ryhmä (11)

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt päärynät, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 ja 2008 40 39 tuotteet, joihin alaviitettä ei sovelleta)

S

ex 2008 70 ryhmä (12)

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt persikat, myös nektariinit, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 ja 2008 70 59 tuotteet, joihin alaviitettä ei sovelleta)

S

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2101 20 ja 2102 20 19 tuotteet ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ja 2106 90 59 tuotteita

S

2101 20

Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet

NS

2102 20 19

Muu kuollut eli inaktiivinen hiiva

NS

ex 22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka, ei kuitenkaan nimikkeen 2207 tuotteet ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 2204 10 11–2204 30 10 ja alanimikkeen 2208 40 tuotteita

S

2207 (13)

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

S

2302 50 00

Palkoviljan jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet samankaltaiset jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

S

2307 00 19

Muu viinisakka

S

2308 00 19

Muu viinirypäleiden puristejäännös

S

2308 00 90

Muut muualle kuulumattomat kasviaineet ja kasviperäiset jätteet sekä kasviperäiset jätetuotteet ja sivutuotteet, myös pelleteiksi valmistetut, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

NS

2309 10 90

Muu koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa, muu kuin ruoka, jossa on tärkkelystä tai alanimikkeiden 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 glukooosia, glukoosisiirappia, maltodekstriiniä tai maltodekstriinisiirappia tai jossa on maitotuotteita

S

2309 90 10

Kala- tai merinisäkäsliimavesi, jollaista käytetään eläinten ruokintaan

NS

2309 90 91

Lisättyä melassia sisältävä sokerijuurikasjätemassa, jollaista käytetään eläinten ruokintaan

S

2309 90 95

2309 90 99

Muut valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, myös sellaiset, joissa on koliinikloridia vähintään 49 painoprosenttia orgaanisessa tai epäorgaanisessa perusaineessa

S

24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet

S

2519 90 10

Magnesiumoksidi, muu kuin kalsinoitu luonnon magnesiumkarbonaatti

NS

2522

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja -hydroksidi

NS

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

NS

27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat

NS

2801

Fluori, kloori, bromi ja jodi

NS

2802 00 00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

NS

ex 2804

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit, ei kuitenkaan alanimikkeen 2804 69 00 tuotteet

NS

2806

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo

NS

2807 00

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum)

NS

2808 00 00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

NS

2809

Difosforipentoksidi; fosforihappo; polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät

NS

2810 00 90

Boorioksidit, muut kuin dibooritrioksidi; boorihapot

NS

2811

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

NS

2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit

NS

2813

Epämetallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi

NS

2814

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena

S

2815

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidi

S

2816

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

NS

2817 00 00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

S

2818 10

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön

S

2819

Kromioksidit ja -hydroksidit

S

2820

Mangaanioksidit

S

2821

Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na

NS

2822 00 00

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

NS

2823 00 00

Titaanioksidit

S

2824

Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijymönjä

NS

ex 2825

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2825 10 00 ja 2825 80 00 tuotteet

NS

2825 10 00

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat

S

2825 80 00

Antimonioksidit

S

2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat

NS

ex 2827

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; ei kuitenkaan alanimikkeiden 2827 10 00 ja 2827 32 00 tuotteet; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit

NS

2827 10 00

Ammoniumkloridi

S

2827 32 00

Alumiinikloridi

S

2828

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit

NS

2829

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit

NS

ex 2830

Sulfidit, ei kuitenkaan alanimikkeen 2830 10 00 tuotteet; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

NS

2830 10 00

Natriumsulfidit

S

2831

Ditioniitit ja sulfoksylaatit

NS

2832

Sulfiitit; tiosulfaatit

NS

2833

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)

NS

2834 10 00

Nitriitit

S

2834 21 00

2834 29

Nitraatit

NS

2835

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

S

ex 2836

Karbonaatit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2836 20 00, 2836 40 00 ja 2836 60 00 tuotteet; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit) kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia

NS

2836 20 00

Dinatriumkarbonaatti

S

2836 40 00

Kaliumkarbonaatit

S

2836 60 00

Bariumkarbonaatti

S

2837

Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit

NS

2839

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit

NS

2840

Boraatit; peroksoporaatit (perboraatit)

NS

ex 2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat, ei kuitenkaan alanimikkeen 2841 61 00 tuotteet

NS

2841 61 00

Kaliumpermanganaatti

S

2842

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit

NS

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat

NS

ex 2844 30 11

Kermetit, joissa on U-235:n suhteen köyhdytettyä uraania tai sen yhdisteitä, muut kuin muokkaamattomat

NS

ex 2844 30 51

Toriumia tai toriumin yhdisteitä sisältävät kermetit, muut kuin muokkaamattomat

NS

2845 90 90

Muut kuin nimikkeen 2844 isotoopit ja tällaisten isotooppien epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin deuterium ja sen yhdisteet, deuteriumrikasteiset vety ja sen yhdisteet ja näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset

NS

2846

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet

NS

2847 00 00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

NS

2848 00 00

Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi

NS

ex 2849

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2849 20 00 ja 2849 90 30 tuotteet

NS

2849 20 00

Piikarbidi, myös kemiallisesti määrittelemätön

S

2849 90 30

Volframin karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

S

ex 2850 00

Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, muut kuin yhdisteet, jotka ovat myös nimikkeen 2849 karbideja, ei kuitenkaan alanimikkeen 2850 00 70 tuotteet

NS

2850 00 70

Silisidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

S

2852 00 00

Elohopean epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, ei kuitenkaan amalgaamat

NS

2853 00

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi); nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat

NS

2903

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset

S

ex 2904

Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halogeenijohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeen 2904 20 00 tuotteet

NS

2904 20 00

Johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä

S

ex 2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeen 2905 45 00 tuotteet ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 2905 43 00 ja 2905 44 tuotteita

S

2905 45 00

Glyseroli

NS

2906

Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

ex 2907

Fenolit, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2907 15 90 ja ex 2907 22 00 tuotteet; fenolialkoholit

NS

2907 15 90

Naftolit ja niiden suolat, muut kuin 1-naftoli

S

ex 2907 22 00

Hydrokinoni (kinoli)

S

2908

Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

S

2910

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2911 00 00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

ex 2912

Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi, ei kuitenkaan alanimikkeen 2912 41 00 tuotteet

NS

2912 41 00

Vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

S

2913 00 00

Nimikkeen 2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

ex 2914

Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2914 11 00, 2914 21 00 ja 2914 22 00 tuotteet

NS

2914 11 00

Asetoni

S

2914 21 00

Kamferi

S

2914 22 00

Sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit

S

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

S

ex 2916

Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, sykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden ex 2916 11 00, 2916 12 ja 2916 14 tuotteet

NS

ex 2916 11 00

Akryylihappo

S

2916 12

Akryylihapon esterit

S

2916 14

Metakryylihapon esterit

S

ex 2917

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ja 2917 36 00 tuotteet

NS

2917 11 00

Oksaalihappo, sen suolat ja esterit

S

2917 12 10

Adipiinihappo ja sen suolat

S

2917 14 00

Maleiinihappoanhydridi

S

2917 32 00

Dioktyyliortoftalaatit

S

2917 35 00

Ftaalihappoanhydridi

S

2917 36 00

Tereftaalihappo ja sen suolat

S

ex 2918

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ja 2918 29 10 tuotteet

NS

2918 14 00

Sitruunahappo

S

2918 15 00

Sitruunahapon suolat ja esterit

S

2918 21 00

Salisyylihappo ja sen suolat

S

2918 22 00

o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit

S

2918 29 10

Sulfosalisyylihapot, hydroksinaftoehapot; niiden suolat ja esterit

S

2919

Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2920

Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

NS

2921

Amiinifunktioiset yhdisteet

S

2922

Happifunktioiset aminoyhdisteet

S

2923

Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

NS

ex 2924

Karboksiamidifunktioiset yhdisteet ja hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2924 23 00 tuotteet

S

2924 23 00

2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja sen suolat

NS

2925

Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet

NS

ex 2926

Nitriilifunktioiset yhdisteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2926 10 00 tuotteet

NS

2926 10 00

Akryylinitriili

S

2927 00 00

Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet

S

2928 00 90

Muut hydratsiinin tai hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset

NS

2929 10

Isosyanaatit

S

2929 90 00

Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit sekä tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit; ditiokarbonaatit (ksantaatit)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metioniini, kaptafoli (ISO), metamidofossi (ISO) ja muut orgaaniset rikkiyhdisteet kuin ditiokarbonaatit (ksantaatit)

S

2931 00

Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet

NS

ex 2932

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja, ei kuitenkaan alanimikkeiden 2932 12 00, 2932 13 00 ja 2932 21 00 tuotteet

NS

2932 12 00

2-furaldehydi (furfuraldehydi)

S

2932 13 00

Furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi

S

2932 21 00

Kumariini, metyylikumariinit ja etyylikumariinit

S

ex 2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja, ei kuitenkaan alanimikkeen 2933 61 00 tuotteet

NS

2933 61 00

Melamiini

S

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

NS

2935 00 90

Muut sulfonamidit

S

2938

Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

NS

ex 2940 00 00

Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), ei kuitenkaan ramnoosi, raffinoosi eikä mannoosi; sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit ja niiden suolat, muut kuin nimikkeiden 2937, 2938 ja 2939 tuotteet

S

ex 2940 00 00

Ramnoosi, raffinoosi ja mannoosi

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit

NS

2942 00 00

Muut orgaaniset yhdisteet

NS

3102 (14)

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

S

3103 10

Superfosfaatit

S

3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; 31 ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa

S

ex 32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, musteet ja tussit; ei kuitenkaan nimikkeiden 3204 ja 3206 tuotteet ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukalyptusperäiset parkitusuutteet), ex 3201 90 90 (gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet) ja ex 3201 90 90 (muut kasviperäiset parkitusuutteet) tuotteita

NS

3204

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; 32 ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset väriaineet, synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määrittelemättömät

S

3206

Muut väriaineet; 32 ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 3203, 3204 ja 3205 kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

S

33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

NS

34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ’hammasvahat’ ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

NS

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

S

3502 90 90

Albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

NS

3503 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat

NS

3504 00 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

NS

3505 10 50

Tärkkelys, esteröity tai eetteröity

NS

3506

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

NS

3507

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

S

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

NS

37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

NS

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet, ei kuitenkaan nimikkeiden 3802 ja 3817 00, alanimikkeiden 3823 12 00 ja 3823 70 00 ja nimikkeen 3825 tuotteet ja lukuun ottamatta alanimikkeiden 3809 10 ja 3824 60 tuotteita

NS

3802

Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili, myös käytetty

S

3817 00

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin nimikkeisiin 2707 ja 2902 kuuluvat

S

3823 12 00

Öljyhappo

S

3823 70 00

Teolliset rasva-alkoholit

S

3825

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete; muut 38 ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jätteet

S

ex 39 ryhmä

Muovit ja muovitavarat, ei kuitenkaan nimikkeiden 3901, 3902, 3903 ja 3904, alanimikkeiden 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ja 3907 99, nimikkeiden 3908 ja 3920 ja alanimikkeiden 3921 90 19 ja 3923 21 00 tuotteet

NS

3901

Eteenipolymeerit, alkumuodossa

S

3902

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa

S

3903

Styreenipolymeerit, alkumuodossa

S

3904

Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa

S

3906 10 00

Poly(metyylimetakrylaatti)

S

3907 10 00

Polyasetaalit

S

3907 60

Poly(eteenitereftalaatti)

S

3907 99

Muut polyesterit, muut kuin tyydyttämättömät

S

3908

Polyamidit, alkumuodossa

S

3920

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt

S

3921 90 19

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muuta muovia kuin huokoista, polyestereistä valmistetut, muut kuin aallotetut levyt ja laatat

S

3923 21 00

Säkit, kassit ja pussit, myös tötteröt, eteenipolymeereistä valmistetut

S

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat, ei kuitenkaan nimikkeen 4010 tuotteet

NS

4010

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia

S

ex 4104

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) vuodat ja nahat, parkitut tai crust-käsitellyt, karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta eivät enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeiden 4104 41 19 ja 4104 49 19 tuotteet

S

ex 4106 31

4106 32

Sian vuodat ja nahat, parkitut tai crust-käsitellyt, karvapeitteettömät, märkänä (myös wet-blue), myös halkaistut, mutta eivät enempää valmistetut, ei kuitenkaan alanimikkeen 4106 31 10 tuotteet

NS

4107

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

S

4112 00 00

Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

S

ex 4113

Muiden eläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin alanimikkeen 4113 10 00 nahka

NS

4113 10 00

Vuohen tai vohlan nahka

S

4114

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka); kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

S

4115 10 00

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina

S

ex 42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat; ei kuitenkaan nimikkeiden 4202 ja 4203 tuotteet

NS

4202

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit, eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut, urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat, puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, tekonahasta, muovilevystä, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai paperilla

S

4203

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, nahasta tai tekonahasta

S

43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

NS

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat, ei kuitenkaan nimikkeiden 4410, 4411, 4412 ja alanimikkeiden 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 ja 4420 90 91 tuotteet; puuhiili

NS

4410

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy, ’oriented strand board’ (OSB) ja sen kaltainen levy (esimerkiksi ’waferboard’-levy), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu

S

4411

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu

S

4412

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

S

4418 10

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, puuta

S

4418 20 10

Ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, trooppista puulajia, joka määritellään 44 ryhmän 2 lisähuomautuksessa

S

4418 71 00

Yhdistetyt lattialaatat mosaiikkilattioita varten, puuta

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, trooppista puulajia, joka määritellään 44 ryhmän 2 lisähuomautuksessa; puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat sekä 94 ryhmään kuulumattomat puiset kalusteet, trooppista puulajia, joka määritellään 44 ryhmän 2 lisähuomautuksessa

S

ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat, ei kuitenkaan nimikkeen 4503 tuotteet

NS

4503

Luonnonkorkkitavarat

S

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

S

50 ryhmä

Silkki

S

ex 51 ryhmä

Villa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan nimikkeen 5105 tuotteet; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

S

52 ryhmä

Puuvilla

S

53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat

S

54 ryhmä

Tekokuitufilamentit; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta

S

55 ryhmä

Katkotut tekokuidut

S

56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat

S

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

S

58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset

S

59 ryhmä

Kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat; tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

S

60 ryhmä

Neulokset

S

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

S

62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta

S

63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput

S

64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat

S

65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat

NS

66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat

S

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

NS

68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

NS

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

S

70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat

S

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat; ei kuitenkaan nimikkeen 7117 tuotteet

NS

7117

Epäaidot korut

S

7202

Ferroseokset

S

73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat

NS

74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat

S

7505 12 00

Tangot ja profiilit, nikkeliseosta

NS

7505 22 00

Lanka, nikkeliseosta

NS

7506 20 00

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio, nikkeliseosta

NS

7507 20 00

Putkien liitos- ja muut osat, nikkeliä

NS

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat, ei kuitenkaan nimikkeen 7601 tuotteet

S

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat, ei kuitenkaan nimikkeen 7801 tuotteet

S

ex 79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat, ei kuitenkaan nimikkeiden 7901 ja 7903 tuotteet

S

ex 81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ja 8113 00 20 tuotteet

S

82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

S

83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

S

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet ja niiden osat, ei kuitenkaan alanimikkeiden 8401 10 00 ja 8407 21 10 tuotteet

NS

8401 10 00

Ydinreaktorit

S

8407 21 10

Perämoottorit, iskutilavuus enintään 325 cm3

S

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet, ei kuitenkaan alanimikkeiden 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19, nimikkeiden 8521, 8525 ja 8527, alanimikkeiden 8528 49, 8528 59 ja 8528 69–8528 72, nimikkeen 8529 ja alanimikkeiden 8540 11 ja 8540 12 tuotteet

NS

8516 50 00

Mikroaaltouunit

S

8517 69 39

Radiopuhelin- tai radiolennätinvastaanottimet, muut kuin kannettavat kutsu-, hälytys- tai hakulaitteet

S

8517 70 15

8517 70 19

Kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet, muut kuin radiolennätin- tai radiopuhelinlaitteiden antennit; niissä käytettäviksi soveltuvat osat

S

8519 20

8519 30

Kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat laitteet; levysoittimet (ilman sähkövahvistinta)

S

8519 81 11–8519 81 45

Äänentoistolaitteet, myös kasettisoittimet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

S

8519 81 85

Muut magneettinauhurit, joissa on äänentoistolaite, muut kuin kasettityyppiset

S

8519 89 11–8519 89 19

Muut äänentoistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

S

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

S

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat; digitaalikamerat ja videokameranauhurit

S

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello

S

8528 49

8528 59

8528 69–8528 72

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole televisiovastaanotinta, muuta kuin tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa nimikkeen 8471 automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennettuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

S

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa

S

8540 11

8540 12 00

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien katodisädeputket; värinäyttöiset, mustavalkonäyttöiset tai muut yksivärinäyttöiset

S

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

NS

ex 87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet, ei kuitenkaan nimikkeisiin 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ja 8714 kuuluvat tuotteet

NS

8702

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen

S

8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot

S

8704

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot

S

8705

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot)

S

8706 00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten

S

8707

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten

S

8708

Nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet

S

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

S

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut

S

8712 00

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat

S

8714

Nimikkeiden 8711–8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet

S

88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

NS

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

NS

90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet

S

91 ryhmä

Kellot ja niiden osat

S

92 ryhmä

Soittimet; niiden osat ja tarvikkeet

NS

ex 94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valaistut merkit, valaistut nimikilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset, ei kuitenkaan nimikkeen 9405 tuotteet

NS

9405

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valonheittimet, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valaistut merkit, valaistut nimikilvet ja niiden kaltaiset tavarat, joissa on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat

S

ex 95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet; ei kuitenkaan alanimikkeiden 9503 00 30–9503 00 99 tuotteet

NS

9503 00 30–9503 00 99

Muut lelut; pienoismallit ja niiden kaltaiset mallit ajanvietetarkoituksiin, myös liikkuvat; kaikenlaiset palapelit

S

96 ryhmä

Erinäiset tavarat

NS


(1)  Tämän nimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(2)  Alanimikkeen 0306 13 tuotteiden tulli on 3,6 prosenttia II luvun 2 jaksossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(3)  Tämän alanimikkeen tuotteeseen ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(4)  Tämän alanimikkeen tuotteeseen ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(5)  Näiden alanimikkeiden tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(6)  Tämän nimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(7)  Näiden alanimikkeiden tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(8)  Alanimikkeiden 1704 10 91 ja 1704 10 99 tuotteiden paljoustulli on enintään 16 prosenttia tullausarvosta II luvun 2 jaksossa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(9)  Tämän nimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(10)  Tämän alanimikkeen tuotteeseen ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(11)  Tämän alanimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(12)  Tämän alanimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(13)  Tämän nimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.

(14)  Tämän nimikkeen tuotteisiin ei sovelleta II luvun 1 jaksossa tarkoitettua menettelyä.”


Top