Help Print this page 

Document 32007R0566

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 566/2007, annettu 24 päivänä toukokuuta 2007 , Chilen tasavallan poistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta
  • In force
OJ L 133, 25.5.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/566/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 566/2007,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2007,

Chilen tasavallan poistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Chilen tasavalta sisältyy asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevaan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaiden luetteloon.

(2)

Kaikki Chilelle yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) myönnetyt tullietuudet on saatu sisällytettyä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen sopimuksen liitteen I muuttamisesta 16 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä EU:n ja Chilen assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 2/2006 (2) aikaansaadun konsolidoinnin avulla.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 980/2005 3 artiklan 2 kohdan mukaan maa poistetaan kyseisen asetuksen liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta, jos se tekee yhteisön kanssa etuuskohteluun oikeuttavan kauppaa koskevan sopimuksen, johon sisältyvät vähintään kaikki kyseiselle maalle GSP-järjestelmässä vahvistetut etuudet.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitettä I olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yleisten tullietuuksien komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan Chilen tasavalta asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevasta yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaiden luettelosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 322, 22.11.2006, s. 5. Päätös 2006/792/EY.


Top