Help Print this page 

Document 32005D0809

Title and reference
2005/809/EY: Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2005, ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan sopimuksen tekemisestä
  • In force
OJ L 304, 23.11.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 180 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 47 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/809/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä marraskuuta 2005,

ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan sopimuksen tekemisestä

(2005/809/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen Albanian tasavallan kanssa ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta.

(2)

Sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 14 päivänä huhtikuuta 2005 sillä edellytyksellä, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin, päätöksen 2005/371/EY (2) mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka voi tehdä tietyistä teknisistä seikoista päätöksiä, joilla on oikeusvaikutus. Tämän vuoksi on aiheellista säätää tällaisissa tapauksissa yhteisön kannan vahvistamisessa noudatettavista yksinkertaistetuista menettelyistä.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskeva Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan sopimus ja siihen liitetyt julistukset (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan neuvoston nimeämää erityiskomiteaa asiasta.

Takaisinoton sekakomitean muiden päätösten yhteydessä neuvosto vahvistaa yhteisön kannan määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EUVL L 124, 17.5.2005, s. 21.

(3)  Ks. EUVL L 124, 17.5.2005, s. 22 sopimuksen tekstin osalta.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Top