Help Print this page 

Document 32004D0787

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 787/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston päätöksen 96/411/EY sekä päätösten N:ot 276/1999/EY, 1719/1999/EY, 2850/2000/EY, 507/2001/EY, 2235/2002/EY, 2367/2002/EY, 253/2003/EY, 1230/2003/EY ja 2256/2003/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi
  • No longer in force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 25 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/787/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004D0787

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 787/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston päätöksen 96/411/EY sekä päätösten N:ot 276/1999/EY, 1719/1999/EY, 2850/2000/EY, 507/2001/EY, 2235/2002/EY, 2367/2002/EY, 253/2003/EY, 1230/2003/EY ja 2256/2003/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi

Virallinen lehti nro L 138 , 30/04/2004 s. 0012 - 0016


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 787/2004/EY,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004,

neuvoston päätöksen 96/411/EY sekä päätösten N:ot 276/1999/EY, 1719/1999/EY, 2850/2000/EY, 507/2001/EY, 2235/2002/EY, 2367/2002/EY, 253/2003/EY, 1230/2003/EY ja 2256/2003/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan, 156 artiklan 1 kohdan, 157 artiklan 3 kohdan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [1],

sekä katsovat seuraavaa:

- Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla 25 päivänä tammikuuta 1999 tehty päätös N:o 276/1999/EY [3],

- eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen, 12 päivänä heinäkuuta 1999 tehty päätös N:o 1719/1999/EY [4],

- yhteisön yhteistyöjärjestelyistä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla 20 päivänä joulukuuta 2000 tehty päätös N:o 2850/2000/EY [5],

- yhteisön sisäistä ja sen ulkopuolelle suuntautuvaa tavarakauppaa koskevien tilastotietojen keräämistä, tuottamista ja levittämistä koskevaan Euroopan laajuiseen verkkoon (Edicom) liittyvien toimien kokonaisuudesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 tehty päätös N:o 507/2001/EY [6],

- sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis-ohjelma) (2003—2007) 3 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös N:o 2235/2002/EY [7],

- yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003—2007 16 päivänä joulukuuta 2002 tehty päätös N:o 2367/2002/EY [8],

- yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 6 päivänä helmikuuta 2003 tehty päätös N:o 253/2003/EY [9],

- energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta "Älykäs energiahuolto Euroopassa" (2003—2006) 26 päivänä kesäkuuta 2003 tehty päätös N:o 1230/2003/EY [10],

- eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan monivuotisen MODINIS-ohjelman (2003—2005) hyväksymisestä 17 päivänä marraskuuta 2003 tehty päätös N:o 2256/2003/EY [11],

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 96/411/EY 6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"4. Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi kautena 2003—2007 vahvistetaan 11,65 miljoonaksi euroksi, josta 8,65 miljoonaa euroa on tarkoitettu kaudeksi 2003—2006.Ehdotettu määrä 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalle kaudelle katsotaan vahvistetuksi, jos se on kyseisen kauden osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalla kaudella voimassa olevien rahoitusnäkymien mukainen."

2 artikla

Korvataan päätöksen N:o 276/1999/EY 1 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"3. Rahoituspuitteet toimintasuunnitelman toteuttamiseksi 1 päivästä tammikuuta 1999 aina 31 päivään joulukuuta 2004 on 39,1 miljoonaa euroa."

3 artikla

Muutetaan päätöksen N:o 1719/1999/EY 12 artikla seuraavasti:

1. Korvataan otsikko "Rahoituspuitteet" otsikolla "Rahoitus".

2. Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Rahoituspuitteet tämän päätöksen mukaisen yhteisön toiminnan toteuttamiseksi kaudella 2002—2004 ovat 40,6 miljoonaa euroa."

4 artikla

Korvataan päätöksen N:o 2850/2000/EY 2 artiklan c alakohta seuraavasti:

"c) Tämän päätöksen täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi vuosiksi 2000—2006 vahvistetaan 12,6 miljoonaa euroa.

Tässä päätöksessä säädettyihin toimiin sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan unionin yleisen talousarvion vuotuisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa."

5 artikla

Muutetaan päätös N:o 507/2001/EY seuraavasti:

1. Korvataan 6 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Rahoituspuitteet tässä päätöksessä määritellyn yhteisön toimen toteuttamiseksi kaudella 2001—2005 on 53,6 miljoonaa euroa. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien luokittelun mukaisesti tehty ohjeellinen erittely on esitetty liitteessä II."

2. Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä I.

6 artikla

Korvataan päätöksen N:o 2235/2002/EY 10 artikla seuraavasti:

"10 artiklaRahoitusRahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana vahvistetaan 67,25 miljoonaksi euroksi, josta 51,9 miljoonaa euroa on tarkoitettu 31 päivään joulukuuta 2006 jatkuvalle kaudelle.Ehdotettu määrä 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalle kaudelle katsotaan vahvistetuksi, jos se on kyseisen kauden osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalla kaudella voimassa olevien rahoitusnäkymien mukainen.Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa."

7 artikla

Korvataan päätöksen N:o 2367/2002/EY 3 artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"Tämän ohjelman toteuttamisen rahoituspuitteet vuosille 2003—2007 ovat 220,6 miljoonaa euroa, josta 170,83 miljoonaa euroa on tarkoitettu 31 päivään joulukuuta 2006 jatkuvalle kaudelle.Ehdotettu määrä 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalle kaudelle katsotaan vahvistetuksi, jos se on kyseisen kauden osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavalla kaudella voimassa olevien rahoitusnäkymien mukainen."

8 artikla

Korvataan päätöksen N:o 253/2003/EY 14 artikla seuraavasti:

3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa."

9 artikla

Muutetaan päätös N:o 1230/2003/EY seuraavasti:

1. Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi kaudeksi 2003—2006 ovat 250 miljoonaa euroa."

2. Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä II.

10 artikla

Korvataan päätöksen N:o 2256/2003/EY 4 artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2005. Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi vahvistetaan 22,44 miljoonaksi euroksi."

11 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

[1] Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 5. huhtikuuta 2004.

[2] EYVL L 162, 1.7.1996, s. 14, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1919/2002/EY (EYVL L 293, 29.10.2002, s. 5).

[3] EYVL L 33, 6.2.1999, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

[4] EYVL L 203, 3.8.1999, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2046/2002/EY (EYVL L 316, 20.11.2002, s. 4).

[5] EYVL L 332, 28.12.2000, s. 1.

[6] EYVL L 76, 16.3.2001, s. 1.

[7] EYVL L 341, 17.12.2002, s. 1.

[8] EYVL L 358, 31.12.2002, s. 1.

[9] EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1.

[10] EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29.

[11] EUVL L 336, 23.12.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

LIITE I

--------------------------------------------------

LIITE II

--------------------------------------------------

Top