Help Print this page 

Document 32003D0786

Title and reference
2003/786/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (tulipalot Portugalissa)
  • In force
OJ L 290, 8.11.2003, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/786/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003D0786

2003/786/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (tulipalot Portugalissa)

Virallinen lehti nro L 290 , 08/11/2003 s. 0041 - 0041


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2003,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (tulipalot Portugalissa)

(2003/786/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ("rahasto") solidaarisuuden osoittamiseksi suuronnettomuuksien tuhoista kärsivien alueiden väestölle.

(2) Portugali toimitti 13 päivänä elokuuta 2003 rahaston tukea koskevan hakemuksen tulipalojen aiheuttaman katastrofin perusteella.

(3) Marraskuun 7 päivänä 2002 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(4) Tulipalojen Portugalissa aiheuttama katastrofi täyttää rahaston varojen käyttöön ottamiselle asetetut edellytykset,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2003 otetaan Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 48,539 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Frattini

(1) EYVL C 283, 20.11.2002, s. 1.

(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

Top