Help Print this page 

Document 32000R1437

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1437/2000, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 100 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 34 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1437/oj
Multilingual display
Text

32000R1437

Komission asetus (EY) N:o 1437/2000, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 161 , 01/07/2000 s. 0062 - 0064


Komission asetus (EY) N:o 1437/2000,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 25 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1073/2000(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 8 kohdan ja 13 artiklan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä tammikuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 207/93(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 345/97(4), ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, että liitteessä VI olevaan C osaan voidaan sisällyttää maataloustuotannosta peräisin olevia ainesosia ainoastaan, jos niiden on osoitettu olevan peräisin maataloustuotannosta eikä niitä tuoteta yhteisössä 6 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti riittävästi, tai jos niitä ei voida tuoda kolmansista maista 11 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

(2) Eräät jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti toisille jäsenvaltioille ja komissiolle käyttöluvista, jotka on myönnetty eräille asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevaan C osaan kuulumattomille maataloustuotannosta peräisin oleville ainesosille. On käynyt ilmi, että muskottipähkinää, eräitä pippurilajeja ja niiden seoksia, saflorin kukkia, eräiden väri- ja makuaineina käytettävien syötävien kasvituotteiden seoksia, savustettua korianteria ja kirsikkaviinaa ei ole nykyisin saatavana luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuna. Nämä tuotteet olisi tämän vuoksi sisällytettävä kyseisen asetuksen liitteessä VI olevaan C osaan.

(3) Nämä toimenpiteet on tarpeen toteuttaa kiireellisesti, sillä määräaika kansallisella tasolla annettujen lupien jatkamiseen asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti on eräiden tuotteiden osalta päättynyt.

(4) Selvyyden vuoksi liitteessä VI olevan C osan teksti on aiheellista laatia kokonaisuudessaan uudelleen.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI oleva C osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 119, 20.5.2000, s. 27.

(3) EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EYVL L 58, 27.2.1997, s. 38.

LIITE

"C OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT TUOTTEET, JOITA EI OLE TUOTETTU LUONNONMUKAISESTI

C.1 Jalostamattomat kasvituotteet ja tuotteet, jotka on saatu niistä tämän liitteen johdannossa olevan 2 määritelmän a kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä:

C.1.1 Syötävät hedelmät, pähkinät ja siemenet:

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.2 Syötävät mausteet ja yrtit:

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.3 Muut:

Tavanomaisessa elintarvikkeiden valmistuksessa sallitut levät, mukaan lukien merilevä

C.2 Kasvituotteet, jotka on valmistettu tämän liitteen johdannossa olevan 2 määritelmän b kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä:

C.2.1 Rasvat ja öljyt, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, jotka on saatu muista kuin seuraavista kasveista:

>TAULUKON PAIKKA>

C.2.2 Seuraavat sokerit, tärkkelykset ja muut viljasta ja mukuloista saatavat tuotteet:

Juurikassokeri, ainoastaan 1.4.2003 saakka

Fruktoosi

Kuivatusta riisijauho- tai -tärkkelystaikinasta valmistettu paperi

Nostattamattomasta leivästä valmistettu paperi

Riisi- tai vahamaissitärkkelys, kemiallisesti muuntamaton

C.2.3 Muut:

>TAULUKON PAIKKA>

Rommi: ainoastaan ruokosokerimehusta valmistettu

Kirsikkaviina, joka on valmistettu hedelmistä ja tämän liitteen A.2 kohdassa tarkoitetuista aromeista

Tavanomaisessa elintarvikkeiden valmistuksessa sallitut kasvituotteiden seokset, joita käytetään makeisten väri- ja makuaineina, ainoastaan 'Gummi Bärchenin' valmistukseen ja ainoastaan 30.9.2000 saakka

Seuraavien pippurien seokset: Piper nigrum, Schinus molle ja Schinus terebinthifolium, ainoastaan 31.12.2000 saakka

C.3 Eläintuotteet:

Vedessä elävät organismit, jotka eivät ole peräisin vesiviljelystä ja jotka ovat sallittuja tavanomaisessa elintarvikkeiden valmistuksessa

Kirnupiimäjauhe

Gelatiini

Hunaja

Laktoosi

Herasuola."

Top