Help Print this page 

Document 32000D0119

Title and reference
2000/119/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Belgiassa kaudella 2000-2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4944) (Ainoastaan ranskan- ja hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
  • No longer in force
OJ L 39, 14.2.2000, p. 40–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/119/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32000D0119

2000/119/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Belgiassa kaudella 2000-2006 (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4944) (Ainoastaan ranskan- ja hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 039 , 14/02/2000 s. 0040 - 0048


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 1999,

luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Belgiassa kaudella 2000-2006

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4944)

(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2000/119/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komiteaa, maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komiteaa sekä kalastus- ja vesiviljelyalan komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdassa säädetään, että rakennerahastojen tavoitteen 2 tarkoituksena on tukea rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudelleenjärjestelyä.

2) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että tuki todella keskitetään sitä eniten tarvitseville yhteisön alueille sopivimmalla maantieteellisellä tasolla.

3) Rakennerahastojen tavoitteen 2 kohdeväestön enimmäismäärä jäsenvaltioittain kaudeksi 2000-2006 vahvistetaan komission päätöksessä 1999/503/EY(2) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kyseinen enimmäismäärä on Belgian osalta 1269000 asukasta.

4) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio vahvistaa asianomaisen jäsenvaltion kanssa tiiviissä yhteistyössä tavoitteen 2 kohdealueiden luettelon jäsenvaltioiden ehdotusten perusteella ottaen huomioon kansalliset painopisteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden tuen soveltamista.

5) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 4 artiklan 11 kohdassa säädetään, että tavoite 2 -alueiden luettelo on voimassa seitsemän vuotta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen. Jos jollakin alueella on vaikea kriisi, komissio voi kuitenkin jäsenvaltion pyynnöstä muuttaa alueiden luetteloa vuonna 2003 kyseisen 4 artiklan 1-10 kohdan mukaisesti nostamatta kyseisen asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua väestön osuutta kullakin alueella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Luettelo rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Belgiassa kaudella 2000-2006 esitetään liitteessä.

Luetteloa voidaan muuttaa vuonna 2003.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Michel BARNIER

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 194, 27.7.1999, s. 58.

LIITE

LUETTELO RAKENNERAHASTOJEN TAVOITE 2 -ALUEISTA BELGIASSA

Kausi 2000-2006

>TAULUKON PAIKKA>

Top