Help Print this page 

Document 31999R0330

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 330/1999, annettu 12 päivänä helmikuuta 1999, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

OJ L 40, 13.2.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/330/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31999R0330

Komission asetus (EY) N:o 330/1999, annettu 12 päivänä helmikuuta 1999, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 040 , 13/02/1999 s. 0023 - 0026


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 330/1999,

annettu 12 päivänä helmikuuta 1999,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan C osan muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1900/98 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 8 kohdan ja 13 artiklan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä tammikuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 207/93 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 345/97 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, että liitteessä VI olevaan C osaan voidaan sisällyttää maataloustuotannosta peräisin olevia ainesosia, jos niiden on osoitettu olevan peräisin maataloustuotannosta eikä niitä tuoteta yhteisössä 6 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti riittävästi, tai jos niitä ei voida tuoda kolmansista maista 11 artiklan sääntöjen mukaisesti,

on ilmennyt, että tiettyjä liitteessä VI olevaan C osaan kuuluvia tuotteita saadaan riittävästi luonnonmukaisesta tuotannosta; tämän vuoksi kyseiset tuotteet olisi poistettava liitteessä VI olevasta C osasta; erityisesti luonnonmukaisesti tuotetun juurikassokerin tuotanto on kehittynyt, mutta sen määrät eivät ole vielä riittäviä tyydyttääkseen tämän tärkeän ainesosan kysynnän markkinoilla, ja näin ollen tässä vaiheessa on vielä liian varhaista poistaa tämä tuote liitteessä VI olevasta C osasta,

tietyt jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (ETY) N:o 207/93 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti toisille jäsenvaltioille ja komissiolle, että lupia on myönnetty eräille asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevaan C osaan kuulumattomille maataloustuotannosta peräisin olevien ainesosien käytölle; eräiden näiden ilmoitettujen tuotteiden osalta on todettu, ettei niitä tuoteta luonnonmukaisesti riittävästi yhteisössä eikä niitä ole mahdollista tuoda 11 artiklan sääntöjen mukaisesti; näin ollen kyseiset tuotteet olisi sisällytettävä liitteessä VI olevaan C osaan,

tietyille tuotteille olisi myönnettävä siirtymäaika, jotta nykyiset varastot voidaan käyttää ja teollisuus voi mukautua uusiin vaatimuksiin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI oleva C osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Samoin edellytyksin kuin asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevassa C osassa lueteltuja tuotteita voidaan käyttää 31 päivään tammikuuta 2000 asti seuraavia tuotteita: aprikoositiiviste (Prunus armeniaca), seljapensaan marjatiiviste (Sambucus nigra), mango (Mangifera indica), mansikka (Fragaria vesca) kuivajauheena tai tiivisteenä, viiden mausteen jauheseos, joka kostuu fenkolista (Foeniculum vulgare), mausteneilikasta (Syzygium aromaticum), inkivääristä (Zingiber officinale), aniksesta (pimpinella anisum) ja kanelista (Cinnamomum zeylanicum), kookosrasva, kaakaorasva sekä kemiallisesti muuttamaton viljakasveista ja mukuloista valmistettu tärkkelys.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1

(2) EYVL L 247, 5.9.1998, s. 6

(3) EYVL L 25, 2.2.1993, s. 5

(4) EYVL L 58, 27.2.1997, s. 38

LIITE

"C OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT AINESOSAT, JOITA EI OLE TUOTETTU LUONNONMUKAISESTI

C.1 Jalostamattomat kasvituotteet ja niistä 2 määritelmän a kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä saadut tuotteet:

C.1.1 Syötävät hedelmät, pähkinät ja siemenet

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.2 Syötävät mausteet ja yrtit

>TAULUKON PAIKKA>

C.1.3 Muut

Levät, mukaan lukien merilevät

C.2 Kasvituotteet, jalostettu 2 määritelmän b alakohdassa tarkoitetuilla menetelmillä:

C.2.1 Rasvat ja öljyt, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, saatu muista kuin seuraavista kasveista:

>TAULUKON PAIKKA>

C.2.2 Sokeri; tärkkelys; muut viljasta ja mukuloista saatavat tuotteet:

Juurikassokeri

Fruktoosi

Kuivatusta riisijauho- tai -tärkkelystaikinasta tehty paperi

Riisi- tai vahamaissitärkkelys

C.2.3 Muut:

>TAULUKON PAIKKA>

Rommi: ainoastaan ruokosokerimehusta

C.3 Eläintuotteet:

Vedessä elävät organismit, jotka eivät ole peräisin vesiviljelystä

Kirnupiimäjauhe

Gelatiini

Hunaja

Laktoosi

Herasuola"

Top