Help Print this page 

Document 31994D0381

Title and reference
94/381/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1994, BSE-tautiin ja nisäkkäistä saatuja valkuaisaineita sisältävään ruokintaan liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 172, 7.7.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 058 P. 243 - 244
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 058 P. 243 - 244

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/381/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31994D0381

94/381/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1994, BSE-tautiin ja nisäkkäistä saatuja valkuaisaineita sisältävään ruokintaan liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 172 , 07/07/1994 s. 0023 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 58 s. 0243
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 58 s. 0243


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 1994,

BSE-tautiin ja nisäkkäistä saatuja valkuaisaineita sisältävään ruokintaan liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/381/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin-ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

BSE-tapauksia on todettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tietyissä muissa jäsenvaltioissa; myös kutkatautia (scrapie) esiintyy laajalti useissa jäsenvaltioissa,

BSE:n esiintymisen karjassa arvioidaan olevan peräisin kutkataudin aiheuttajan ja myöhemmin BSE:n aiheuttajan sisältävistä märehtijöiden valkuaisaineista, joita ei ole käsitelty riittävästi tartunnan aiheuttajien inaktivoimiseksi; eläinlääkintäalan tiedekomiteailmoitti, että uusimpien tutkimusten perusteella ruhojen kaupallisen hyödyntämisen alalla ei ole tällä hetkellä mahdollista määritellä menetelmää, joka takaisi taudinaiheuttajien täydellisen inaktivoitumisen,

on ilmeistä, että märehtijät ovat alttiita suun kautta saaduille BSE:n ja kutkataudin aiheuttajille,

komissio on tehnyt eläinlääkintäalan tiedekomitean kanssa tilanteesta yksityiskohtaisen tutkimuksen, jonka mukaan märehtijöiden kudoksista saadut valkuaisaineet ovat ainoa mahdollinen merkittävä BSE:tä sille alttiina olevilla lajeilla aiheuttavien taudinaiheuttajien lähde; sen vuoksi sen poistaminen näiden eläinten ravinnosta vähentäisi infektiovaaraa,

märehtijöistä saatujen valkuaisaineiden erottamisessa muista nisäkkäistä saaduista val kuaisaineista ilmenee vaikeuksia; täytäntöönpanoon liittyvistä syistä olisi siis kiellettävä kaikista nisäkäslajeista saatujen valkuaisaineiden käyttö märehtijöiden ruokinnassa ja sovellettava samaa toimenpidettä koko yhteisössä,

kun jäsenvaltiossa kyetään soveltamaan järjestelmää, jolla pystytään erottelemaan märehtijöistä saadut valkuaisaineet muista kuin märehtijöistä saaduista valkuaisaineista, komission olisi kuitenkin annettava sille direktiivin 90/425/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti lupa sallia märehtijöiden ruokkiminen muista lajeista kuin märehtijöistä saaduilla valkuaisaineilla, ja

tämä päätös on pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Jäsenvaltioiden on kiellettävä märehtijöiden kudoksista saatujen valkuaisaineiden käyttö märehtijöiden ruokinnassa tämän päätöksen tiedoksi antamista seuraavien kolmenkymmenen päivän kuluessa.

2 Jäsenvaltioille, joissa kyetään soveltamaan järjestelmää, jolla pystytään erottelemaan märehtijöistä saadut eläinvalkuaisaineet muista kuin märehtijöistä saaduista valkuaisaineista, annetaan kuitenkin direktiivin 90/425/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti komission lupa sallia märehtijöiden ruokkiminen muista lajeista kuin märehtijöistä saaduilla valkuaisaineilla.

2 artikla

Tätä päätöstä tarkistetaan tieteellisen tietämyksen kehityksen perusteella ja erityisesti meneillään olevien ruhojen hyödyntämisjärjestelmiä koskevien tieteellisten tutkimusten tulosten perusteella.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29

(2) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

Top