Help Print this page 

Document 31992R3780

Title and reference
Komission asetus (ETY) N:o 3780/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annettuun asetukseen (ETY) N:o 55/87 liitetyn luettelon muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 383, 29.12.1992, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 114 - 115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3780/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31992R3780

Komission asetus (ETY) N:o 3780/92, annettu 23 päivänä joulukuuta 1992, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annettuun asetukseen (ETY) N:o 55/87 liitetyn luettelon muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 383 , 29/12/1992 s. 0071 - 0072
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 4 s. 0114
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 4 s. 0114


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3780/92,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1992,

tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annettuun asetukseen (ETY) N:o 55/87 liitetyn luettelon muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä lokakuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3094/86(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3034/92(),

ottaa huomioon tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta 30 päivänä joulukuuta 1986 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 55/87(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3779/92(), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

Saksan ja Alankomaiden viranomaiset ovat pyytäneet poistamaan asetukseen (ETY) N:o 55/87 liitetystä luettelosta yhdeksän alusta, jotka eivät enää täytä kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa esitettyjä edellytyksiä; kansalliset viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tiedot pyynnön perustelemiseksi asetuksen (ETY) N:o 55/87 3 artiklan mukaisesti; näiden tietojen arviointi osoittaa, että pyyntö on edellä mainitun säännöksen mukainen, ja sen vuoksi on syytä poistaa kyseiset alukset luettelosta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 55/87 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1992.

Komission puolesta

Manuel MARÍN

Varapuheenjohtaja

() EYVL N:o L 288, 11.10.1986, s. 1

() EYVL N:o L 307, 23.10.1992, s. 1

() EYVL N:o L 8, 10.1.1987, s. 1

() EYVL N:o L 383, 29.12.1992, s. 69

LIITE

Poistetaan seuraavat alukset asetuksen (ETY) N:o 55/87 luettelosta.

>TAULUKON PAIKKA>

Top