Help Print this page 

Document 32013D0798

Title and reference
Neuvoston päätös 2013/798/YUTP, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013 , Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
  • In force
OJ L 352, 24.12.2013, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/798/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 352/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/798/YUTP,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2013,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto ilmaisi 16 päivänä joulukuuta 2013 syvän huolensa Keski-Afrikan tasavallan tilanteen johdosta.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 5 päivänä joulukuuta 2013 päätöslauselman 2127 (2013), jolla asetetaan aseidenvientikielto Keski-Afrikan tasavaltaan.

(3)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan unionin lisätoimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -tarvikkeiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien myynti, toimitus, siirto ja vienti Keski-Afrikan tasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään

a)

teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden sellaisten palvelujen toimittaminen, jotka liittyvät sotilastoimintaan, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, tai jotka liittyvät aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -tarvikkeet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai epäsuorasti Keski-Afrikan tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Keski-Afrikan tasavallassa;

b)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen toimittamiseen suoraan tai epäsuorasti Keski-Afrikan tasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Keski-Afrikan tasavallassa;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta

a)

sellaisten aseiden tai niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan rauhan lujittamista Keski-Afrikassa koskevan operaation (MICOPAX), Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan afrikkalaisjohtoisen kansainvälisen tukioperaation (MISCA), Keski-Afrikan tasavallassa toimivan Yhdistyneiden kansakuntien rauhanrakennustoimiston (BINUCA) ja sen vartioyksikön, Afrikan unionin alueellisen erityisryhmän (AU-RTF) sekä Keski-Afrikan tasavallassa toimivien ranskalaisten joukkojen tueksi tai käyttöön;

b)

sellaisen suojavaatetuksen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jota Yhdistyneiden kansakuntien henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisissa tehtävissä ja kehitysyhteistyötehtävissä toimivat työntekijät ja avustava henkilöstö vievät tilapäisesti Keski-Afrikan tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

c)

sellaisten pienaseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan sellaisten kansainvälisten partioiden käyttöön, jotka suojelevat kolmen valtion alueella sijaitsevaa Sangha-joen suojelualuetta salametsästykseltä, norsunluun ja aseiden salakuljetukselta ja muilta Keski-Afrikan tasavallan kansallisten lakien tai Keski-Afrikan tasavallan kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden vastaisilta toimilta.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta

a)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien sotilastarvikkeiden taikka niihin liittyvän teknisen avun myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

aseiden ja muiden niihin liittyvien tappavien välineiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin Keski-Afrikan tasavallan turvallisuusjoukoille, kun ne on tarkoitettu yksinomaan Keski-Afrikan tasavallan turvallisuusalan uudistusprosessin tueksi tai käyttöön;

c)

aseiden tai niihin liittyvien tarvikkeiden ja niihin liittyvän teknisen avun tai rahoitusavun, henkilöstö mukaan lukien, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin,

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) 57 kohdan nojalla perustetun komitean etukäteen hyväksymällä tavalla.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


Top