Help Print this page 

Document 32014D0265

Title and reference
Neuvoston päätös 2014/265/YUTP, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta
  • In force
OJ L 137, 12.5.2014, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/265/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/265/YUTP,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Ukrainan tilanteen vakavuus huomioon ottaen pääsyä koskevia rajoituksia sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukevat aktiivisesti tai panevat täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai vakautta ja turvallisuutta Ukrainassa tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa, sekä heitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, tai Krimillä tai Sevastopolissa oleviin oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti, tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta. Omistusoikeuden siirrosta hyötyvinä on pidettävä oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, joista on tullut Ukrainan lainsäädännön vastaisesti siirretyn omaisuuden omistajia Krimin ja Sevastopolin liittämisen seurauksena.

(3)

Lisäksi neuvosto katsoo, että päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä.

(4)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, jotka ovat vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukevat aktiivisesti tai panevat täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai vakautta ja turvallisuutta Ukrainassa tai jotka estävät kansainvälisen yhteisön työskentelyn Ukrainassa, sekä heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.”

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki liitteessä luetelluille luonnollisille henkilöille, jotka ovat vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukevat aktiivisesti tai panevat täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai vakautta ja turvallisuutta Ukrainassa tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa, sekä heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, tai Krimillä tai Sevastopolissa oleville oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti, tai oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta, kuuluvat ja niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.”

3)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen liitteessä olevan luettelon laatimisesta ja muuttamisesta jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.”

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luette-loon merkit-semisen päivä-määrä

1.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

Synt. 4.2.1964, Aleksejevka, Saratovin alue.

Venäjän presidentin kanslian ensimmäinen apulaishenkilöstöpäällikkö. Vastuussa Venäjän federaatioon liitetyn, Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen poliittisen integroinnin valvonnasta.

12.5.2014

2.

Vladimir SHAMANOV

Synt. 15.2.1954, Barnaul.

Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja, kenraalieversti, Johtavan asemansa vuoksi vastuussa Venäjän maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Krimille.

12.5.2014

3.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

Synt. 19.5.1960, Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL.

Valtionduuman peustuslaillisen v puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

12.5.2014

4.

Petr Grigorievich JAROSH

 

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston vt. päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

5.

Oleg Grigorievich KOZYURA

Synt. 19.12.1962, Zaporože

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston vt. päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

6.

Viacheslav PONOMARIOV

 

Julistautunut Slovjanskin kuvernööriksi. Vetosi Vladimir Putiniin, jotta tämä lähettäisi venäläisiä joukkoja suojelemaan kaupunkia ja myöhemmin pyysi tätä toimittamaan aseita. Ponomariovin miehet ovat osallistuneet kidnappauksiin (he sieppasivat ukrainalaisen toimittajan Irma Kratin ja Vice Newsin toimittajan Simon Ostrovskyn, jotka vapautettiin myöhemmin, ja pitivät vangittuina Etyjjn Wienin asiakirjan nojalla toimivia sotilastarkkailijoita).

12.5.2014

7.

Igor Mykolaiovych BEZLER

Synt. 1965

Eräs Horlivkan puolisotilaallisten joukkojen johtajista. Otti valvontaansa Donetskin aluehallinnon rakennuksessa sijaitsevan Ukrainan-toimiston turvallisuusosaston, ja myöhemmin otti haltuunsa sisäministeriön aluetoimiston Horlivkan kaupungissa. Hänellä on suhteita Ihor Strielkoviin, jonka komennuksessa hän Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan osallistui Horlivkan kaupunginvaltuuston edustajan Volodymyr Rybakin murhaan.

12.5.2014

8.

Igor KAKIDZYANOV

 

Eräs ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien johtajista. Asevoimien tarkoituksena on Pushylinin, erään ”Donetskin kansantasavallan” johtajan, mukaan ”suojella Donetskin kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäisyyttä”.

12.5.2014

9.

Oleg TSARIOV

 

Ukrainan korkeimman neuvoston jäsen. On julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan Novorossian federatiivisen tasavallan perustamisen puolesta.

12.5.2014

10.

Roman LYAGIN

 

”Donetskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjestänyt aktiivisesti 11.5. pidettävää, ”Donetskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

11.

Aleksandr MALYKHIN

 

”Luganskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan päällikkö. Järjestänyt aktiivisesti 11.5. pidettävää, ”Luganskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

12.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Synt. 18.3.1980, Eupatoria.

Krimin syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Krimin liittämistä Venäjään.

12.5.2014

13.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

 

Sevastopolin vt. syyttäjäviranomainen. Panee aktiivisesti täytäntöön Sevastopolin liittämistä Venäjään.

12.5.2014


Yhteisöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

PJSC CHERNOMORNEFTEGAZ

 

”Krimin korkein neuvosto” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Chernomorneftegaz-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014

2.

FEODOSIA

 

”Krimin korkein neuvosto” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Feodosia-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen.

12.5.2014


Top