Help Print this page 

Document L:2012:142:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 142, 1. kesäkuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 01/06/2012
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.142.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 142

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
1. kesäkuu 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 458/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 377/2012 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 459/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (1)

16

 

*

Komission asetus (EU) N:o 460/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kalastuksen kieltämisestä kalastusluokassa 9 (pelagiset pakastustroolarit) Mauritanian talousvyöhykkeellä

25

 

*

Komission asetus (EU) N:o 461/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 ja komission asetusten (EY) N:o 1503/2006, (EY) N:o 657/2007 ja (EY) N:o 1178/2008 muuttamisesta teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien poistamiseen liittyvien muutosten osalta (1)

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 462/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 463/2012, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, vilja-alalla 1 päivästä kesäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/284/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/1/2012, annettu 25 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

35

 

*

Neuvoston päätös 2012/285/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2012/237/YUTP kumoamisesta

36

 

 

2012/286/EU

 

*

Komission päätös, annettu 31 päivänä toukokuuta 2012, maaliikenteen turvaamista käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top