Help Print this page 

Document L:2011:288:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 288, 5. marraskuuta 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 05/11/2011
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.288.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
5. marraskuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/722/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisessä vapaakauppasopimuksessa perustetussa kauppakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta kauppakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen ja välimiehinä toimivien 15 henkilön luettelon laatimiseen

16

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1114/2011, annettu 4 päivänä marraskuuta 2011, Gabonista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin tiettyihin kalastustuotteisiin sovellettavista suojatoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 601/2008 kumoamisesta (1)

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1115/2011, annettu 4 päivänä marraskuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/723/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi annetun päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7767)  (1)

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top