Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 203, 03. elokuuta 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 203

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
3. elokuu 2007


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

TALOUSARVIOT

 

 

Euroopan parlamentti

 

 

2007/523/EY, Euratom

 

*

Päätös Euroopan unionin lisätalousarvion nro 2 varainhoitovuodeksi 2007 lopullisesta vahvistamsestan

1

 

 

2007/524/EY, Euratom

 

*

Päätös Euroopan unionin lisätalousarvion nro 3 varainhoitovuodeksi 2007 lopullisesta vahvistamisesta

37

 

 

2007/525/EY, Euratom

 

*

Päätös Euroopan unionin lisätalousarvion nro 4 varainhoitovuodeksi 2007 lopullisesta vahvistamisesta

57

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan päätös Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007 lopullisesta vahvistamisesta (EUVL L 77, 16.3.2007)

92

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu.Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top