Help Print this page 

Document C:2008:115:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 115, 09. toukokuuta 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 09/05/2008
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
9. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

2008/C 115/01

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot

1

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto

13

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella, konsolidoitu toisinto

47

Pöytäkirjat

201

Liitteet

329

13 päivänä joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyt julistukset

335

Vastaavuustaulukot

361


LUKIJALLE

Tämä julkaisu sisältää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä niiden pöytäkirjojen ja liitteiden konsolidoidut toisinnot, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella niihin tehtyjen muutoksen jälkeen. Se sisältää myös Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyt julistukset.

Lissabonin sopimus on edelleen jäsenvaltioiden ratifioitavana niiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Sopimus tulee sen 6 artiklassa määrätyin tavoin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu mainittuun päivään mennessä tai muussa tapauksessa viimeisen ratifioimiskirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tämä julkaisu on luonteeltaan väliaikainen. Ennen Lissabonin sopimuksen voimaan tuloa saattaa vielä ilmestyä oikaisuja, jotka koskevat tämän tekstin yhtä tai useampaa kielitoisintoa ja joiden tarkoituksena on oikaista mahdollisia virheitä, joita mahdollisesti havaitaan Lissabonin sopimuksessa tai olemassa olevissa perussopimuksissa.

Teksti on tarkoitettu aineiston käyttöä helpottavaksi välineeksi, eikä se ole Euroopan unionin toimielimiä sitova.

FI

 

Top