Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 36, 15. helmikuuta 2003

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 36
46. vuosikerta
15. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 36/01Euron kurssi 1
2003/C 36/02Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille - Vuosi euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotosta 2
2003/C 36/03Menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan glyfosaattiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden päättymistä koskevan ja välivaiheen tarkastelun vireillepanosta 18
2003/C 36/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta 22
2003/C 36/05Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.2947 - Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3081 - Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2917 - Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.3052 - ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2881 - Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Komissio
2003/C 36/10Euroopan komission julkaisema Ehdotuspyyntö Asia Urbs -ohjelmaa varten 28
2003/C 36/11Euroopan komission julkaisema Ehdotuspyyntö Aasian tietotekniikka ja viestintä -ohjelmaa (Asia IT & C) varten 30

Oikaisuja
2003/C 36/12Oikaistaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2000 - Kertomus yleiseen talousarvioon liittyvistä toimista ja toimielinten vastaukset (EYVL C 359, 15.12.2001) 32
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top